Starterscursus landbouw type BWord landbouwer met een opleiding op maat

Inhoud

Na het volgen van de meer theoretische starterscursus type A is het tijd om te starten met de vooral sectorgerichte starterscursus type B. Bij het PCLT willen wij jullie een zo passend mogelijke opleiding aanbieden door de 60 lesuren op te splitsen in twee maal 30 uur waarbij u telkens voor een ander thema kan kiezen. Op deze manier bent u niet beperkt in keuzemogelijkheden en kan u een opleiding samenstellen die perfect aansluit bij uw persoonlijke interesses.

Overzicht alle thema's (niet elk thema start in voorjaar 2025, maar u kunt zich wel al op onze kandidatenlijst inschrijven):

 

Praktische info

De lesmomenten starterscursus type B gaan door in dag- en/of avondcursus telkens op maandag- en woensdagavond te Roeselare, Nevele, Tielt, Kruisem of op een andere locatie. U heeft hierbij de keuze om de cursus zowel fysiek of online te volgen. Let op, niet alle opleidingen kunnen online gevolgd worden doordat sommige lessen vooral praktijkgericht zijn.

Deze starterscursus wordt opgedeeld in twee delen van 30 lesuren, per deel heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende thema’s. Op deze manier kan U een passende combinatie maken die het beste aanleunt bij uw interesses.

Uw opleiding op maat wordt samengesteld door een thema uit Deel I te combineren met een thema uit Deel II. Hierdoor heeft u als cursist de mogelijkheid om te kiezen uit heel wat combinaties. Bijvoorbeeld: Akkerbouw 30u (Deel I) + Melkveehouderij 30u (Deel II) of Varkenshouderij 30u (Deel I) + Groenteteelt 30u (Deel II)

 

Specifieke voorwaarde

Wij kunnen u deze opleiding voordelig aanbieden dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. De voorwaarde die hier tegenover wordt gesteld is dat u minimum 75% van de totale cursusduur aanwezig bent (= dezelfde voorwaarde tot het behalen van een getuigschrift Type A). Bij onvoldoende aanwezigheid zijn wij genoodzaakt om een retributie van 500 euro aan te rekenen. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze specifieke voorwaarde.