Starterscursus landbouw type B VarkenshouderijFocus op kwaliteit en efficiëntie

Deze opleiding richt zich zowel op actieve varkenshouders als op iedereen met interesse voor het thema varkenshouderij binnen de starterscursus landbouw type B. Deze cursus wordt aangeboden als een eerste keuzeoptie in deel I van de opleiding en duurt 30 uur.

Deze cursus kan ook gewoon als losse bijscholing gevolgd worden.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Bedrijfsvoering

 • Bedrijfsmanagement en rendabiliteit optimaliseren
 • Informatica in de varkenshouderij
 • Afzet en prijsvorming
 • Bemesting: MAP en mestverwerking
 • Kwaliteit varkensvlees en labels in de varkenshouderij
 • Evenwicht tussen kosten en opbrengsten
 • Actualiteit rond vergunningen
 • VLIF-steun

Stallenbouw

 • Huisvesting en emissiearme stallenbouw
 • Stalinrichting en dierenwelzijn
 • Klimatisatie en ventilatie

Resultaatgericht

 • Voeders en rantsoenen (voederwaardering, voederconversie, voederopname…)
 • CCM: rendabiliteit, voor- en nadelen
 • Zelf mengen van voeders
 • Brijvoedering
 • KI: Vruchtbaarheid en selectie
 • Dierengezondheid: ziekten, preventie, vaccinatie
 • Sanitel
 • Vervoer van dieren
 • Kwaliteit: karkasclassificatie en slachtgegevens

 


Terug naar overzicht Starterscursussen Type B

Starterscursus landbouw Varkenshouderij