Winteropleidingen PC124

Wat is een winteropleiding?

Tussen 1 december en 31 maart kunnen werkgevers voor de arbeiders van Paritair Comité 124 beroep doen op de voordelen van de winteropleidingen.

Werking

  1. De arbeider wordt door de werkgever werkloos gesteld wegens slecht weer ongeacht de weersomstandigheden.
  2. De opleiding duurt minimaal 8 uur. Het lessenrooster vermeld bij de opleiding wordt verlengd met een half uur extra les!
  3. De opleiding gaat door tijdens de werkuren. Avond- en zaterdagopleidingen komen niet in aanmerking.
  4. Er kan maximaal 160 uur opleiding doorgaan per arbeider in de periode van 1 december tot 31 maart.
  5. BELANGRIJK! Bij de inschrijving vermeldt u in het veld opmerkingen "Winteropleiding PC 124" en of u lid bent van Bouwunie of Embuild (Confederatie Bouw).
  6. U neemt contact op met Constructiv.

Voordelen voor de werknemer

De arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering een extra vergoeding van €55,00 per dag van Constructiv.

Voordelen voor de werkgever

  • U betaalt geen loon.
  • Constructiv komt €10/u tussen voor een opleiding.
  • Zaakvoerders (max. 2) die samen met hun arbeiders de opleiding volgen, genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (€10). Dit zowel in open aanbod als in maatopleiding.
  • De opleiding komt ook in aanmerking voor de K.M.O.-portefeuille.

U bent geen lid van BOUWUNIE noch van EMBUILD (Confederatie Bouw), dan bedraagt de administratiekost voor de eerste 4 personen €72,60 per persoon. Uw dossier wordt dan behandeld door BOUWUNIE en CONSTRUCTIV.

U bent lid van BOUWUNIE of EMBUILD (Confederatie Bouw), dan bedraagt de administratiekost voor de eerste 4 personen €48,40 per persoon. Uw dossier wordt dan behandeld door BOUWUNIE of EMBUILD (Confederatie Bouw) en CONSTRUCTIV.

(PCLT VZW is vrijgesteld van B.T.W.)

Voor meer info ga naar

Bouwunie
Constructiv