KMO portefeuille

KMO portefeuille voor ondernemers

Het is al vaak gezegd: ondernemingen moeten méér investeren in hun menselijk kapitaal. Maar het inschrijvingsgeld van opleidingen en trainingen kan oplopen. Via de kmo-portefeuille past de Vlaamse regering hier een mouw aan. Het is een subsidiemaatregel waarbij je als kleine en middelgrote onderneming jaarlijks tot 7.500 euro ondersteuning kunt krijgen.

Het PCLT is erkend voor de pijler opleiding en advies.

Pijler opleiding en advies

Erkenningsnummer PCLT: DV.O105429

Type bedrijf Mogelijke steun
kleine ondernemingen steunpercentage: 30%
steunplafond: 7.500 euro
middelgrote ondernemingen steunpercentage: 20%
steunplafond: 7.500 euro

Hoe verloopt de aanvraag en betaling?

 • De ondernemer schrijft de deelnemer in voor de opleiding bij het PCLT
 • Vraag de subsidie aan via de website kmo-portefeuille.be (ten laatste 14 kalenderdagen vanaf de aanvang van de opleiding)
 • Registratieprocedure voor de klanten : Federaal token of elektronische identiteitskaart
 • Bevestiging door het PCLT van de juistheid van de subsidieaanvraag.
 • U ontvangt een email met de vraag om uw aandeel in de kostprijs te storten. 
 • U stort uw eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van een storting aan Sodexo (binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging door de dienstverlener)
 • De Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan.
 • De subsidie is nu goedgekeurd en u kan na ontvangst van de PCLT-factuur Sodexo de opdracht geven om het bedrag van de factuur te storten op de rekening van PCLT (= ook via de website kmo-portefeuille.be).

Wie komt in aanmerking?

Kmo's, eenmanszaken en vrije beroepen die:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • deel uitmaken van de privésector (minder dan 25% is in handen van de administratieve overheid)
 • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (volgens de nacecodelijst)
 • voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest
 • werknemers die de opleiding volgen moeten een vast contract hebben
 • de opleiding moet een meerwaarde bieden voor de beroepsactiviteit (referentie nacecode van het bedrijf)

Heb je nog vragen?

Bel naar het gratis nummer: 1700