Sectorfondsen

Een overzicht van sectorfondsen en sectorconvenants, kan je terug vinden in deze link.

 

Hieronder de sectorfondsen waarmee we regelmatig samenwerken:

EDUplus

Sinds een aantal jaar hebben de sociale partners van de paritaire comités voor Tuinbouw (145), Parken en Tuinen, Landbouw (144) en Technische tuinbouwwerken (132) hun vormingsinspanningen voor de werknemers van deze comités gebundeld in de vzw EDUplus. Het PCLT vormt één van de partners die opleidingen/trainingen verzorgt voor EDUplus. 

Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten voor voedingsbedrijven. Het PCLT kan dankzij het Qfor-label samenwerken met het sectorfonds en opleidingen verzorgen in de voedingssector. Het PCLT behaalde ook het Q-for food label. Dit label biedt de mogelijkheid om opleidingen te verzorgen in de voedingssector. De bedrijven kunnen aldus genieten van de tussenkomst van het sectorfonds van de voeding. Deze opleidingen vallen onder PC118 en PC220. De opleidingen die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. mobiele arbeidsmiddelen zoals heftruck, hoogwerker, verreiker, lassen, hydraulica, voedselveiligheid ... 

Embuild

Embuild (= vroeger Confederatie Bouw) verdedigt de belangen van méér dan 15.000 aannemers actief in bouw, energie en milieu. Leden van Embuild (PC 124) kunnen door het sectorfonds ondersteuning krijgen voor opleidingen die door het PCLT georganiseerd worden.

Bouwunie

De Bouwunie heeft het PCLT erkend als opleidingscentrum voor diverse bouwgerelateerde opleidingen. Voor arbeiders van PC 124 en hun werkgevers kan er ondersteuning verleend worden, voor de opleidingskost en de loonkost.

Constructiv

Constructiv wil buiten de werkgevers en de arbeiders van de bouw, alle belanghebbenden binnen de bouwsector, zoals bouwscholen, opleidingscentra, veiligheidscoördinatoren, architecten, werkzoekenden in de bouw, enz. zo goed mogelijk ondersteunen op vlak van tewerkstelling, onderwijs en welzijn.

Cevora

Bedrijven van het APCB (of PC200) kunnen een premie aanvragen voor opleidingen die georganiseerd worden van 55 jaar en ouder. Voor bedienden jonger dan 55 jaar kun je ook een premie aanvragen. Dit kan enkel indien uw onderneming beschikt over een geregistreerd opleidingsplan in het kader van de sectorale CAO van 9 juli 2015.

Co-Valent

Co-valent, het vormingsfonds van chemie, kunststoffen en life sciences (werknemers van PC 116 en 207) geeft aan de bedrijven die tot RSZ-categorie 087 behoren de mogelijkheid om hun opleidingskosten terugbetaald te krijgen door subsidies. Uw bedrijf betaalt de kosten van de opleidingen en dient nadien de bewijsstukken bij Co-valent in. U vindt meer info op www.co-valent.be.

Educam

Educam heeft samen met het PCLT de bedoeling om de toegang tot opleidingen te bevorderen en het kennis- en competentieniveau te verhogen van de werknemers onder het statuut van arbeider in de sectoren die Educam beheert, met name de PC’s 112, 149.2, 149.4 en 142.1