Starterscursus landbouw type B AkkerbouwFocus op ruwvoeder- en akkerbouwteelten

Deze cursus richt zich op iedereen met interesse voor het thema akkerbouw binnen de starterscursus landbouw type B. Deze cursus wordt aangeboden als een eerste keuzeoptie in deel I van de opleiding en duurt 30 uur.

Deze cursus kan ook gewoon als losse bijscholing gevolgd worden.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Actuele wetgeving (GLB, MAP)
  • Bedrijfsbezoek
  • Maïs en ruwvoederteelten
  • Aardappelteelt en bewaring
  • Gewasbescherming akkerbouw (IPM, voorkomen resistentie, teeltschema’s)
  • Arbeidsveiligheid
  • Bemesting en mestdecreet
  • Actualiteit omgevingsvergunningen
  • VLIF-steun

 


Terug naar overzicht Starterscursussen Type B

Starterscursus type B Akkerbouw