Starterscursus landbouw stagePraktijkstage volgens sector

De duurtijd van de stage is wettelijk vastgelegd op 20 dagen af te werken binnen een periode van 3 maanden (of 2 periodes van 10 dagen).

Gedurende de stage krijg je via PCLT de ondersteuning van professionele stagebegeleiders (algemeen en naar bedrijfseconomische gegevens) en doe je praktische ervaring op door mee te helpen op het stagebedrijf en het bedrijfsbeleid te observeren.

 

Stagebedrijf

Je mag je stagebedrijf en de sector zelf kiezen, maar er zijn enkele voorwaarden:

  • dit mag niet op het eigen bedrijf zijn
  • dit maf niet op een bedrijf zijn waar je actief was als bedrijfsleider, meewerkend gezinslid, zelfstandig helper, werknemer of zaakvoerder
  • het bedrijf moet aan bedrijfseconomische boekhouding doen
  • het bedrijf moet in Vlaanderen gelegen zijn

 

Sector

Deze mag je vrij kiezen en hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als van de gevolgde type B opleiding. Ook kan je bij opsplitsing in 2 x 10 dagen bv. voor een andere sector kiezen.

Misschien heb je vrijstelling tot stage? Contacteer ons voor meer info.

 

Wat na de stage?

Na de stage zijn de installatieproeven veelal de volgende en laatste stap in de starterscursus landbouw. Hiervoor kan u zich via PCLT als erkend centrum inschrijven (= behalen installatieattest). We bieden u dan ook hiervoor de verdere individuele professionele begeleiding.

 

 

Surf zeker ook eens naar onze miniwebsite waar u nog meer info vindt:
www.starterscursus.be/stage.html