Starterscursus landbouw stagePraktijkstage volgens sector

Surf snel naar onze miniwebsite waar u meteen alle info vindt:
target=_blank>www.starterscursus.be/stage.html

De duurtijd van de stage is wettelijk vastgelegd op 20 dagen af te werken binnen een periode van 3 maanden (of 2 periodes van 10 dagen).

Stagebedrijf: Je mag je stagebedrijf en de sector zelf kiezen, maar dit mag niet zijn:

- op het eigen bedrijf

- op een bedrijf waarop je actief was als bedrijfsleider, meewerkend gezinslid, zelfstandig helper, werknemer of zaakvoerder

+ het bedrijf moet aan bedrijfseconomische boekhouding doen en in Vlaanderen gelegen zijn.

Sector:

Deze mag je vrij kiezen en hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn als van de gevolgde type B opleiding. Ook kan je bij opsplitsing in 2 x 10 dagen bv. voor een andere sector kiezen.

Misschien heb je vrijstelling tot stage? Contacteer ons voor meer info.

Gedurende de stage krijg je via PCLT de ondersteuning van professionele stagebegeleiders (algemeen en naar bedrijfseconomische gegevens) en doe je praktische ervaring op door mee te helpen op het stagebedrijf en het bedrijfsbeleid te observeren.

Na de stage zijn de installatieproeven veelal de volgende en laatste stap in de starterscursus landbouw. Hiervoor kan u zich via PCLT als erkend centrum inschrijven (= behalen installatieattest). We bieden u dan ook hiervoor de verdere individuele professionele begeleiding.