Starterscursus landbouw type B GroenteteeltVoor wie een boon heeft voor groenten

Deze cursus richt zich op iedereen met interesse voor het thema groenteteelt binnen de starterscursus landbouw type B. Deze cursus wordt aangeboden als een volgende keuzeoptie in deel II van de opleiding en duurt 30 uur.

Deze cursus kan ook gewoon als losse bijscholing gevolgd worden.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Actuele wetgeving (GLB, MAP) en bedrijfsmanagement
 • Bedrijfsbezoek
 • Teelttechnieken vollegrondgroenten: bonen, wortelen, koolgewassen, spinazie, prei, …
 • Bodemkwaliteit en opbrengst gaan hand in hand
 • Gewasbescherming groenteteelt (IPM, voorkomen resistentie, teeltschema’s)
 • Biologische groenteteelt en mechanische onkruidbestrijding
 • Bemestingswetgeving
 • Duurzame bemesting en mineralenbalans
 • Actualiteit omgevingsvergunningen
 • VLIF
 • Toekomst van de sector
 • Waterproblematiek / beregenen van teelten

 


Terug naar overzicht Starterscursussen Type B

Starterscursus landbouw Groenteteelt