Starterscursus landbouw type B MelkveehouderijOver koetjes en kalfjes

Deze cursus richt zich op iedereen met interesse voor het thema melkveehouderij binnen de starterscursus landbouw type B. Deze cursus wordt aangeboden als een volgende keuzeoptie in deel II van de opleiding en duurt 30 uur.

Deze cursus kan ook gewoon als losse bijscholing gevolgd worden.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Bedrijfsvoering, wetgeving en rendabiliteit:

 • Sanitaire aspecten op het rundveebedrijf
 • Kostprijsberekeningen
 • Rendabiliteit melkvee en ruwvoederteelten
 • Actualiteit GLB, MAP, …
 • Arbeidsveiligheid
 • Bedrijfsbezoek

Rantsoen:

 • Duurzaam graslandbeheer en bemesting
 • Rantsoenberekeningen en mineralenbalans
 • Teelttechniek ruwvoedergewassen
 • Voedermengwagen

Dieren:

 • Selectiecriteria melk- en vleesvee
 • Stamboek
 • Vruchtbaarheid bij rundvee
 • Rundveeziekten voorkomen en genezen

Huisvesting:

 • Stalinrichting rundvee
 • Koecomfort
 • Automatisering op het melkveebedrijf
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingsvergunningen

 


Terug naar overzicht Starterscursussen Type B

Starterscursus landbouw Melkveehouderij