G - Fytolicentie P2 LandbouwsectorBehaal de fytolicentie P2 - gesubsidieerd

Wil u in orde zijn om sproeistoffen te gebruiken en aan te kopen als professioneel gebruiker?

De fytolicentie P2 ‘Professioneel gebruik’ is nodig voor personen die fytoproducten aankopen, stockeren, toepassen en gebruiken.

 

Wat kost deze opleiding? Wie geniet van dit aanbod?

Als persoon actief in de landbouwsector kan u deze opleiding gesubsidieerd volgen met dank aan financiering door de Europese Unie. De prijs voor deze opleiding is hierdoor slechts 200 euro.

Alle personen die in aanmerking komen voor deze gesubsidieerde opleiding:

 • Actieve landbouwers en hun werknemers
 • Personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de actieve landbouwer
 • Bestuurders van landbouwvennootschappen
 • Bestuurders van loonwerkbedrijven en hun werknemers
 • Imkers

Daarnaast zijn er nog bijkomende kortingssystemen mogelijk:

Als landbouwer of zelfstandige/KMO, kunt u deze professionele training betalen via de kennisportefeuille landbouw of de KMO-portefeuille!

 

Wilt u een personeelslid de opleiding fytolicentie P2 laten volgen?

Werknemers, arbeiders en bedienden in de sectoren landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04), en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) kunnen deze opleiding volledig GRATIS volgen. Eduplus dekt de volledige opleidingskost en loonkost voor de werknemer.

Laat het ons zeker weten bij je inschrijving als je van één van deze kortingssystemen gebruikt zult maken.

Als u niet in aanmerking komt voor deze gesubisidieerde opleiding verwijzen wij u graag door naar onze opleiding fytolicentie P2 Groensector.

 

Inhoud

In deze opleiding van minimaal 60 uur bekijken we samen hoe gewasbeschermingsmiddelen werken en hoe je deze veilig kan gebruiken. We gaan dieper in op geïntegreerde bestrijding en we koppelen zoveel mogelijk terug naar de praktijk met specifieke voorbeelden. Na de lessen volgt er een schriftelijk en mondeling examen. Als u voor beide examens slaagt dan ontvangt u het attest waarmee u een Fytolicentie P2 kan aanvragen.

Hierbij nog een opsomming van alle onderwerpen die aanbod komen in deze opleiding:

 • Wetgeving, abiotische factoren
 • Algemene bestrijdingsmiddelen en oefeningen bestrijdingsmiddelen
 • Kleine gewervelde dieren, rodenticiden
 • Aaltjes en nematiciden
 • Plantenfysiologie en anatomie
 • Systematiek en morfologie onkruiden
 • Insecten, mijten en duizendpoten
 • Insecticiden en acaricide
 • EHBO en wat bij vergiftiging
 • Vogels, konijnen, afweermiddelen, slakken, mollusciden
 • Herbiciden
 • Schimmels, bacteriën, virussen
 • Fungiciden en bactericiden
 • Afstellen spuitmachines en spuittechniek
 • Toxicologie

 

Opleidingsmomenten

Voormiddagcursus – fysiek of online

Telkens op dinsdag- en donderdagvoormiddag (09:00 – 12:00) – cursus start 08/10/2024

Telkens op dinsdag- en donderdagvoormiddag (09:00 – 12:00) – cursus start 07/01/2025

Avondcursus – fysiek of online

Telkens op dinsdag- en donderdagavond (19:00 – 22:00) – cursus start 08/10/2024

Telkens op dinsdag- en donderdagavond (19:00 – 22:00) – cursus start 07/01/2025

Zaterdagcursus – enkel fysiek

Telkens op zaterdag (09:00 – 15:30) – cursus start 05/10/2024

Telkens op zaterdag (09:00 – 15:30) – cursus start 11/01/2025

 

Info over de fytolicentie

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie P2 te verlengen moet je binnen deze periode minstens vier bijscholingsactiviteiten volgen. 1 bijscholing duurt minimaal 2u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Bekijk zeker eens onze informatieve website www.fytolicentie.com voor praktische info en wie welke fytolicentie moet hebben.

Voor het aanvragen van uw fytolicentie kan u terecht op de website van FOD Volksgezondheid = www.fytolicentie.be

 

Praktische info

De cursist dient 75 % van de lesmomenten aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan de eindexamens.

Op het eind van de opleiding volgt een schriftelijk en mondeling examen.

Deze opleiding wordt in de winterperiode georganiseerd, zowel in dagopleiding als avondcursus mogelijk.

U kan steeds terecht bij ons voor al uw vragen. Contacteer gerust onze opleidingscoördinator land- en tuinbouw Jens Laethem (jens.laethem@pclt.be).

 

Gerelateerde opleidingen

Om je fytolicentie voor een nieuwe 6 jaar te verlengen, moet je voor de vervaldatum de nodige bijscholingen gevolgd hebben. Bekijk ons overzicht van de aangeboden bijscholingen via de website www.fytobijscholingen.be

Als u naast het aankopen, stockeren, toepassen en gebruiken van fytoproducten deze ook nog zult verkopen en/of voorlichting en advies verstrekken, dan dient u de opleiding te volgen tot het behalen van een fytolicentie P3.

Als u enkel fytoproducten moet toepassen en gebruiken, en dit onder toezicht van een P2- of P3-licentiehouder, maar deze dus niet zelf zal aankopen & stockeren, dan volstaat de opleiding om een fytolicentie P1 te behalen.

fyto P2 voor de landbouwsector