G - Fytolicentie P2Behaal de fytolicentie P2

Volg de opleiding 'fytolicentie P2' en stel u in regel voor de fytolicentie

De fytolicentie P2 ‘Professioneel gebruik’ is nodig voor personen die fytoproducten aankopen, stockeren, toepassen en gebruiken.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie P2 te verlengen, moet je binnen deze periode minstens vier bijscholingsactiviteiten volgen. 1 bijscholing duurt minimaal 3u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Inhoud

Bekijk zeker eens onze informatieve website www.fytolicentie.com voor praktische info en wie welke fytolicentie moet hebben.

Voor het aanvragen van uw fytolicentie kan u terecht op de website van FOD Volksgezondheid = www.fytolicentie.be

Dient u een opleiding te volgen, omvat deze volgende onderwerpen tot het behalen van de fytolicentie P2:

 • Wetgeving, abiotische factoren
 • Algemene bestrijdingsmiddelen en oefeningen bestrijdingsmiddelen
 • Kleine gewervelde dieren, rodenticiden
 • Aaltjes en nematiciden
 • Plantenfysiologie en anatomie
 • Systematiek en morfologie onkruiden
 • Insecten, mijten en duizendpoten
 • Insecticiden en acaricide
 • EHBO en wat bij vergiftiging
 • Vogels, konijnen, afweermiddelen, slakken,mollusciden
 • Herbiciden
 • Schimmels, bacteriën, virussen
 • Fungiciden en bactericiden
 • Afstellen spuitmachines
 • Toxicologie

Praktische info

De cursist dient 75 % van de lesmomenten aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan de eindexamens.

Op het eind van de opleiding volgt een schriftelijk en mondeling examen.

Deze opleiding wordt in de winterperiode georganiseerd, zowel in dagopleiding als avondcursus mogelijk.

fytofarmacie