H - Fytolicentie P3 - versneldBehaal de fytolicentie P3 in 3 maanden

Deze opleiding kan zowel fysiek als online gevolgd worden !

De fytolicentie P3 ‘Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik’ is nodig voor personen die fytoproducten aankopen, verkopen, stockeren, toepassen, gebruiken en voorlichting en advies verstrekken.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie P3 te verlengen, moet je binnen deze periode minstens 6 bijscholingsactiviteiten volgen. 1 bijscholing duurt minimaal 3u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Inhoud

  Bekijk zeker eens onze informatieve website www.fytolicentie.com voor praktische info en wie welke fytolicentie moet hebben.

  Voor het aanvragen van uw fytolicentie kan u terecht op de website van FOD Volksgezondheid = www.fytolicentie.be

  Dient u een opleiding te volgen, omvat deze volgende onderwerpen voor het behalen van de fytolicentie P3:

  • Wetgeving, abiotische factoren
  • Algemene bestrijdingsmiddelen en oefeningen bestrijdingsmiddelen
  • Kleine gewervelde dieren, rodenticiden
  • Aaltjes en nematiciden
  • Plantenfysiologie en-anatomie
  • Systematiek en morfologie onkruiden
  • Insecten, mijten en duizendpoten
  • Insecticiden en acaricide
  • EHBO en wat bij vergiftiging
  • Vogels, konijnen, afweermiddelen, slakken, mollusciden
  • Herbiciden
  • Schimmels, bacteriën, virussen
  • Fungiciden en bactericiden
  • Afstellen spuitmachines
  • Fruitteelt en wijnbouw
  • Akkerbouw
  • Groenteteelt (volleveld en serreteelten)
  • Toxicologie
  • ...

Specifieke voorwaarde

Wij bieden deze opleiding in versnelde vorm aan. Dit wil zeggen 3 dagen per week, namelijk: maandag, dinsdag en donderdag. Zo kan u uw fytolicentie in 3 maanden tijd behalen. Deze opleiding starten we op vanaf 6 deelnemers.  U kan steun aanvragen via de KMO-portefeuille en de opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

Praktische info

De cursist dient 75 % van de lesmomenten aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan de eindexamens.

Op het eind van de opleiding volgt een schriftelijk en mondeling examen.

 

fytofarmacie