BA4 (gewaarschuwde)Veilig werken aan elektrische installaties

Inhoud

Elektriciteit in een onderneming zorgt voor risico’s waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Daarom dient de werkgever aan de hand van de nodige risicoanalyse preventieve maatregelen te nemen om het risico zoveel mogelijk proberen te beperken.

Daarnaast voorziet de werkgever in de nodige opleiding voor de werknemers, die taken uitvoeren aan een elektrische installatie.

De toegang tot elektrische installaties moet exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame).

BA4 (gewaarschuwden):

Werknemers (of hun leidinggevenden) die aan of in de nabijheid van elektrische installaties werken en dus op de hoogte moeten zijn van de elektrische risico’s verbonden aan hun werkzaamheden.
BA4 is voor personen die in aanraking komen met elektriciteit tijdens hun job.

BA5 (vakbekwamen): werknemers (of hun leidinggevenden) die de risico’s zelf moeten kunnen evalueren en de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen bij werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties om de elektrische risico’s te elimineren of tot een minimum te herleiden.

Na het volgen van de opleiding dient de werkgever zijn werknemers bevoegd te verklaren. Hiertoe wordt een schriftelijk document opgesteld waardoor de werknemers weten voor welke delen van de installatie en voor welke werkzaamheden aan deze delen zij bevoegd verklaard zijn. Dit document wordt ook het attest bevoegdheidscertificaat genoemd.

Praktische info

  • Theoretische inleiding met cursusnota's
  • Praktische voorbeelden
  • Het volgen van deze opleiding geeft recht op een lesvolgingsattest (wenst u BA5 te behalen, dient de vervolgdag gevolgd te worden)

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.