Onderbegroeiing bij bomen

09 jun 23

De maatschappij begrijpt dat groen een veel belangrijkere rol moet spelen als antwoord op klimaatverandering. Dit vraagt een grondige mentaliteitswijziging bij ons allen. Met onze opleidingen bij PCLT willen we duurzame én klimaatsbestendige oplossingen aanbieden voor een betere leefwereld. 

In het kader van onze vernieuwde groenopleidingen was PCLT aanwezig op de studiedag ‘Onderbegroeiing bij bomen’ georganiseerd door Bomen Beter Beheer vzw

Groen heeft zoveel meer te bieden dan gazon! Leer er dit najaar alles over in onze vernieuwde groenopleidingen.