Veilig omgaan in de buurt van mestgassenVoorkom ongevallen in stallen, mestkelders, mestsilo's, citernes…

Inhoud

Het doel van deze opleiding is om veilig te werken in de buurt van mestkelders of plaatsen waar mestgassen kunnen voorkomen.  Deze opleiding is praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren werknemers, landbouwers, loonwerkers... voldoende op de hoogte te stellen van de mogelijke gevaren en risico's van mestgassen. 

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers een adequate opleiding te laten volgen om risico's op ongevallen te vermijden.

In deze praktisch gerichte opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Ongevallen met mestgassen 
  • Soorten mestgassen en gevaren
  • Mestgassen bij varkens en rundvee 
  • Mixen en verhandelen van vloeibare en vaste fractie
  • Ademhalingsbescherming en detectie
  • Metingen van mestgassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij het betreden van ruimtes waar mestgassen kunnen voorkomen
  • EHBO bij eventuele contaminatie

Didactische methode en materiaal

  • Algemene basis
  • Praktijkoefeningen met beschermpakket: persluchttoestel met longautomaat, masker, composietfles, harnas + levenslij en een gasdetectietoestel voor het betreden van mestkelders

Praktische info

Deze opleiding wordt heden enkel op maat georganiseerd. Wij bieden deze niet aan met data in open aanbod.

 

Een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

Elke opleiding passen wij aan volgens uw specifieke noden of die van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan of neem contact op met de vertegenwoordiger Isabelle Tanghe: gsm 0485/87 11 15