Starterscursus landbouw type B VarkenshouderijNiet enkel kilo's en prijzen maar ook kwaliteit primeert

Deze opleiding richt zich zowel naar starters als naar reeds actieve varkenshouders (deze opleiding kan nl. ook gewoon als bijscholing gevolgd worden)

  ZOWEL FYSIEK ALS ONLINE CURSUS MOGELIJK.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Technisch: voeders en rantsoenen, CCM: rendabiliteit, voor- en nadelen + zelf mengen van voeders, vruchtbaarheid en selectie, KI, ziekten en preventie/vaccinatie, Sanitel, vervoer van dieren, karkasclassificatie en slachtgegevens, bodemvruchtbaarheid en gebruik van varkensmest + stikstofproblematiek, MAP, ...

Inrichting: huisvesting en (emissiearme) stallenbouw, stalinrichting en dierenwelzijn, klimatisatie en ventilatie, ...

Bedrijfsvoering: vergunningen, kostprijzen en opbrengsten, kwaliteit varkensvlees en labels in de varkenshouderij, MAP en mestverwerking, afzet en prijsvorming, informatica in de varkenshouderij, managementspunten om rendabiliteit te verbeteren, …

 

Terug naar overzicht