Starterscursus landbouw type B Fruit-Sier-WijnbouwMeer voor uw boomkwekerij, sierteelt- en fruitbedrijf en wijnbouw

De cursus richt zich zowel naar (beginnende) siertelers, fruittelers als wijnbouwers.  

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

 

Volgende onderwerpen komen aan bod:

SIERTEELT:

Teelten: gewasbescherming en IPM, fytolicentie, bloemkwekerij, boomkwekerij en vaste planten, rasechtechtheid en gezondheid...

Technisch: stekken/enten in de praktijk, mineralenbalans en bemesting, langzaamwerkende meststoffen, ziekten en platen, waarnemingssystemen, verantwoorde energiekeuze en optimalisatie, WKK's en groene stroom uit eigen energie, verlichting, (her)gebruik water...

Inrichting: serreconstructies en types + klimaatsregeling, aanleg van containervelden, beregeningssystemen en wateropvang + hergebruik water...

Bedrijfsvoering: personeelsbeleid en tewerkstelling in de sierteelt, vergunningen in de sierteelt, kwaliteitslabels en etikettering, rentabiliteit en kostprijsberekening, kwekersrecht, prijsvorming en afzet...

 

FRUITTEELT-WIJNBOUW:

Teelten: bodemgeschiktheid, plantsystemen, teelttechnieken en teeltadviezen verschillende fruitgewassen (aardbeien, houtig kleinfruit,…), planttijd, ziekten en plagen...

Technisch: gewasbescherming en IPM, fytolicentie, driftreductie, spuitmachines, snoeien, vermeerderingstechnieken, vruchtzetting en –dunning, bemesting en bladvoeding, ziekten en plagen (dierlijke parasieten/schimmels herkennen en bestrijden), waarschuwingssystemen, schadepreventie (hagel, nachtvorst,…), arbeidsbesparende technieken, bewaring, mechanische onkruidbestrijding, koelmiddelen en systemen, koelen en bewaring, omschakelen naar biologische fruitteelt, ...

Bedrijfsvoering: Tewerkstelling in de fruitteelt (Dimona), prijsvorming en afzet, vergunningen, thuisverkoop en teelt- en afzetgebieden in de fruitteelt, kwaliteitscontrole en labels, bedrijfseconomische boekhouding/kostprijs en rendabilteit, …

Het gedeelte fruitteelt wordt mee toegespitst naar de wijnbouw/druiventeelt.

Daarna kan u stage volgen in de sector naar keuze.

 

Terug naar overzicht