Starterscursus landbouw type B Schapen-geit-AlpacaMeer dan alleen wol en lammeren (ook Alpaca)

De cursus richt zich zowel naar (toekomstige) schapen-, geiten- als Alpacahouders.  

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelten: graslandbeheer, ruwvoederteelten, voedselbomen, agrarisch natuur- en terreinbeheer,...

Technisch: voeding, afzet en karkasclassificatie, biologische productie, rassenkeuze + fokkerij en stamboekwerking, ontworming en (huid)ziektes, gezondheid en preventie, vruchtbaarheid en aflammeren, opfok + groei en vleesaanzet, sanitaire verplichtingen kleine herkauwers, vervoer van dieren...

Inrichting: praktische bedrijfsorganisatie, stalinrichting schapenhouderij, ...

Bedrijfsvoering: situering, rentabiliteit en kostprijsberekening, afzetmogelijkheden ...

Bedrijfsbezoek en socio-economische voorstelling,

Wetgeving: wettelijke verplichtingen, GLB, mestbeleid en Codiplan, prijsvorming en promotie...

Terug naar overzicht

Type B Schapen-geiten-Alpaca