Starterscursus landbouw type B Schapen-geit-AlpacaMeer dan alleen wol en lammeren (ook Alpaca)

De cursus richt zich zowel naar (toekomstige) schapen-, geiten- als Alpacahouders.

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelten: graslandbeheer, ruwvoederteelten, agrarisch natuurbeheer en modelcontracten van terreinbeheer,...

Technisch: voeding, afzet en karkasclassificatie, biologische productie, rassenkeuze, stamboekwerking en Stichting Levend Erfgoed, ontworming en (huid)ziektes, gezondheid en preventie, vruchtbaarheid en aflammeren, groei en vleesaanzet, lammeren en schapen voor de Moslimgemeenschap, ...

Inrichting: praktische bedrijfsorganisatie, stalinrichting schapenhouderij, ...

Bedrijfsvoering: situering, rentabiliteit en kostprijsberekening, ...

Bedrijfsbezoek en socio-economische voorstelling,

Wetgeving: wettelijke verplichtingen, GLB, mestbeleid en Codiplan, prijsvorming en promotie...

Terug naar overzicht

Type B Schapen-geiten-Alpaca