Starterscursus landbouw type B Rundvee-AkkerbouwMeer over koetjes en kalfjes

De cursus richt zich zowel naar melkvee- als naar vleesveehouders.

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelten: teelttechniek granen/bieten/maïs, aardappelteelt en bewaring, duurzaam graslandbeheer, grondontleding en bemesting, MAP, gewasbescherming, GPS toepassingen, ...

Veeteelt: klauwverzorging in de praktijk, KI Rundvee, opfok en jongvee, vruchtbaarheid en selectie, rundveevoeding, rantsoenberekening en mineralenbalans, ziekten en -bestrijding, Sanitel, exterieurbeoordeling, preventie van mastitis en uiergezondheid, melkkwaliteit/IKM en celgetal, landbouwverbreding en thuisverkoop, ...

Inrichting: stallenbouw, huisvesting en stalinrichting, koecomfort en dierenwelzijn, automatisering op het bedrijf: melkrobot, voeder- en kalverdrinkautomaat, voedermengwagen…, brandstof- energiebesparend werken, arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, ...

Bedrijfsvoering, wetgeving en rendabiliteit: vergunningen, kostprijsberekening en rendabiliteit melkvee en vleesvee, melken na afschaffing melkquotum en toekomst zoogkoeienpremie, kostprijsberekening en rendabiliteit akkerbouwgewassen, lastenboeken, IKKB en Vegaplan, Codiplan, informatica in de melkveehouderij, …

 

Terug naar overzicht