Starterscursus landbouw type B Rundvee-AkkerbouwMeer over koetjes en kalfjes

De cursus richt zich zowel naar melkvee- als naar vleesveehouders. 

Deze opleiding gaat fysiek door, maar in geval dat corona de bovenhand haalt (wat zeker niet uitgesloten is) gaan de lessen dan tijdelijk online door.

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelten: teelttechniek granen/bieten/maïs, aardappelteelt en bewaring, duurzaam graslandbeheer, grondontleding en bemesting, MAP, gewasbescherming, GPS toepassingen, ...

Veeteelt: klauwverzorging in de praktijk, KI Rundvee, opfok en jongvee, vruchtbaarheid en selectie, rundveevoeding, rantsoenberekening en mineralenbalans, ziekten en -bestrijding, Sanitel, exterieurbeoordeling, preventie van mastitis en uiergezondheid, melkkwaliteit/IKM en celgetal, landbouwverbreding en thuisverkoop, ...

Inrichting: stallenbouw, huisvesting en stalinrichting, koecomfort en dierenwelzijn, automatisering op het bedrijf: melkrobot, voeder- en kalverdrinkautomaat, voedermengwagen…, brandstof- energiebesparend werken, arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, ...

Bedrijfsvoering, wetgeving en rendabiliteit: vergunningen, kostprijsberekening en rendabiliteit melkvee en vleesvee, melken na afschaffing melkquotum en toekomst zoogkoeienpremie, kostprijsberekening en rendabiliteit akkerbouwgewassen, lastenboeken, IKKB en Vegaplan, Codiplan, informatica in de melkveehouderij, …

 

Terug naar overzicht