N - Ongedierte- en overlastbestrijdingPraktische plaagbestrijding van ratten, ongedierte en overlast door dieren

Inhoud

Het beroep van ongediertebestrijder is lang niet zo eenvoudig als sommige mensen wel denken. Vooral de problemen met ongedierte op een veilige en ecologische manier oplossen, is niet evident. In deze korte opleiding trachten we zo praktisch mogelijk een overzicht te bieden van de soorten ongedierte en hun bestrijding. Ook voor de aanpak van overlast door dieren worden oplossingen voorgesteld.

Plaagdierbeheersing in openbaar groen, tuinen en parken

 

Wetgeving 

 

 • Biociden >< Gewasbeschermingsmiddelen
 • Toelatingen en SPC’s raadplegen
 • Wetgeving dierenwelzijn
 • Waar is de jachtwetgeving van toepassing?
 • Mogelijke aanspreekpunten: INBO, afdeling exoten,…
 • IPM in de plaagdierbeheersing

 

Plaagdieren   Biologie-schade-preventie-beheersing

 

 • Zoogdieren
 • Bruine en zwarte rat, huismuis
 • Muskusrat
 • Woelmuizen en woelratten 
 • Konijnen, hazen 
 • Mollen 
 • Steenmarters 
 • Everzwijnen 
 • Vogels 
 • Duiven, meeuwen, spreeuwen 
 • Canadese gans
 • Halsbandparkiet

 

Werken met bestrijdingsmiddelen en alternatieven, eigen ervaringen delen en vragen

Bij nog mogelijkheid in tijd: praktische oefeningen in het plaatsen van vallen.

 

Praktische info

Elke deelnemer ontvangt een lesvolgingsattest.

 

Praktische plaagbestrijding