Ongedierte- en overlastbestrijdingPraktische plaagbestrijding van ratten, ongedierte en overlast door dieren

Inhoud

Het beroep van ongediertebestrijder is lang niet zo eenvoudig als sommige mensen wel denken. Vooral de problemen met ongedierte op een veilige en ecologische manier oplossen, is niet evident. In deze korte opleiding trachten we zo praktisch mogelijk een overzicht te bieden van de soorten ongedierte en hun bestrijding. Ook voor de aanpak van overlast door dieren worden oplossingen voorgesteld. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

VOORMIDDAG:

 • Knaagdieren (zwarte rat, bruine rat, muskusrat, beverrat, woelrat en muizen):

  - leefwijze en herkennen van de verschillende soorten

  - bestrijdingsmethoden (chemisch/non-toxisch), o.a. vangen met fuiken

  - wetgeving

 • Vogelwering:

  - duiven: voorstelling van de soort, wetgeving, bestrijdingsmiddelen

  - meeuwen: voorstelling van de soort, afschrikmiddelen

 • Konijnenbestrijding:

  - voorstelling van de soort, wetgeving, fret en buidel, afvangen met netten

 • Mollenoverlast:

  - voorstelling van de soort, wetgeving, plaatsen van vallen, vangen met klemmen

 • Voorkomen van ongedierte

 • Apparatuur en innovaties in bestrijdingstechnieken

 • Toelichting over bestrijding met roofvogels bij duivenoverlast, overlast van meeuw, kraai of andere vogels
 • NAMIDDAG:

 • Demo en praktijksessie ter plaatse

  - Muskusrat en bruine rat: lokaliseren + plaatsen van fuik

  - Mollen: lokaliseren + plaatsen van een klem

  - Konijn: plaatsen van een buidel, fuik of net + werken met een fret, zender + ontvanger

 • Praktische oefeningen in het plaatsen van vallen, werken met bestrijdingsmiddelen, eigen ervaringen delen en vragen

 • Praktische plaagbestrijding