Starterscursus landbouw type B PluimveehouderijMeer dan de kip en het ei

De cursus richt zich zowel naar jonge starters in de pluimveehouderij als naar actieve pluimveehouders.

De cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden!

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Technisch: voeding en supplementen, gebruik van eigen graan, opfok, ziekten en vaccinaties, ziektepreventie en ontsmetting stallen, Sanitel, ...

Inrichting: bezettingsgraad, huisvesting en stallenbouw, dierenwelzijn, ...

Bedrijfsvoering: vergunningen, premie en label, afzet en prijsvorming, MAP en mestverwerking, ...

Er kan ook specifiek gekozen worden voor opleiding leghennen, braadkippen, …

 

Terug naar overzicht