Biociden: plaagbestrijding (Verkoper)Geregistreerd verkoper van biociden voor plaagbestrijding

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de ongediertebestrijding. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

  • Biociden voor plaagbestrijding (8u)
  • Toxicologie (7u)
  • Praktische plaagbestrijding (6u)
  • Wetgeving (7u)
  • EHBO (3u)
  • Test en evaluatie (2u)

TE VERKOPEN PRODUCTSOORTEN

Productsoort 14 : Rodenticiden
Producten voor de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren.

Productsoort 15 : Aviciden
Producten voor de bestrijding van vogels.

Productsoort 16: Mollusciciden
Producten voor de bestrijding van weekdieren.

Productsoort 17: Pisciciden
Producten voor de bestrijding van vis; producten voor de behandeling van visziekten vallen niet onder deze productsoort.

Productsoort 18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Producten voor de bestrijding van geleedpotigen (bijvoorbeeld insecten, spinachtigen en schaaldieren).

Productsoort 19: Insectwerende en lokstoffen
Producten voor de bestrijding van schadelijke organismen (ongewervelde dieren zoals vlooien, gewervelde dieren zoals vogels) door deze af te weren of aan te lokken, met inbegrip van de producten die direct of indirect gebruikt worden voor de hygiëne van mens en dier.

verkoper biociden plaagbestrijding