Starterscursus landbouw type B PaardenhouderijIn galop vooruit naar de toekomst

ZOWEL FYSIEK ALS ONLINE CURSUS MOGELIJK.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Teelten: graslandbeheer en -management, kostprijs weidebeloop of inkuilen van gras, invloed van de voeding op de diergezondheid en algemene conditie van het paard, rantsoenberekening en rendabiliteit van het voederen, mineralenbalans en grondstoffen, ...

Technisch: fokkerij, exterieurbeoordeling/ontleding en bouw van het paard, hoefverzorging (+beslag en –gebreken), traumatologie, wondverzorging en veel voorkomende kreupelheden, Koliek: welke klassieke voedingsfouten geven aanleiding?, fokdoel en teelttechnische aspecten in de paardenhouderij, ...

Inrichting: stallenbouw en huisvesting, dierenwelzijn, ...

Bedrijfsvoering: vergunningen, pachtwetgeving, verzekeringen en burgerlijke aansprakelijkheid, Mestbankverplichtingen, Structuur van de paardenhouderij, Sanitel en vervoer van dieren, kostprijsberekening en fiscaliteit, …

 

Terug naar overzicht