Biociden: ontsmettingsmiddelen (Verkoper)Geregistreerd verkoper ontsmettingsmiddelen en algemene biociden

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de zwembadsector, horeca, schoonmaak of stal-/lokaalontsmetting. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Micro-organismen (7u)
 • Toxicologie (7u)
 • Praktische ontsmetting (8u)
 • Wetgeving (7u)
 • Waterbehandeling (3u)
 • EHBO (3u)
 • Test en evaluatie (2u)

TE VERKOPEN PRODUCTSOORTEN:

Productsoort 1: Producten in deze groep zijn biociden voor menselijke hygiëne;

Productsoort 2: Desinfecterende middelen voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg

Producten voor de desinfectie van lucht, oppervlakken, materiaal, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders in particuliere, openbare en industriële ruimten, met inbegrip van ziekenhuizen, alsmede als algicide gebruikte producten. Deze producten worden onder meer op de volgende gebieden gebruikt:

 • zwembaden en aquaria
 • bad- en ander water
 • luchtverversingssystemen
 • muren en vloeren in medische instellingen
 • chemische toiletten, afvalwater, ziekenhuisafval
 • grond of andere substraten (van speeltuinen)

Productsoort 3: Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden

Producten van deze groep zijn biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden, met inbegrip van producten die gebruikt worden in ruimten waarin dieren ondergebracht, gehouden of vervoerd worden.

Productsoort 4: Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders

Producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgerief, oppervlakken of pijpleidingen bij de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen, voeder of dranken (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier.

Productsoort 5: Ontsmettingsmiddelen voor drinkwater

Producten voor desinfectie van drinkwater (voor mens en dier).

       Het komende jaar zal de nadruk vooral gaan naar de registratie van de verkopers en gebruikers.  Daarna zal door de FOD Volksgezondheid verder bepaald worden wat en hoeveel opleiding door wie dient gevolgd te worden.  Tot zolang zullen we voorlopig geen nieuwe opleidingen starten.

       Voor meer info kan u ons steeds contacteren.

       verkoper ontsmettingsmiddelen