K - Biociden: ontsmettingsmiddelen (Verkoper)Geregistreerd verkoper ontsmettingsmiddelen en algemene biociden

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de zwembadsector, horeca, schoonmaak of stal-/lokaalontsmetting. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Micro-organismen (7u)
 • Toxicologie (7u)
 • Praktische ontsmetting (8u)
 • Wetgeving (7u)
 • Waterbehandeling (3u)
 • EHBO (3u)
 • Test en evaluatie (2u)

TE VERKOPEN PRODUCTSOORTEN:

Productsoort 1: Producten in deze groep zijn biociden voor menselijke hygiëne;

Productsoort 2: Desinfecterende middelen voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg

Producten voor de desinfectie van lucht, oppervlakken, materiaal, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders in particuliere, openbare en industriële ruimten, met inbegrip van ziekenhuizen, alsmede als algicide gebruikte producten. Deze producten worden onder meer op de volgende gebieden gebruikt:

 • zwembaden en aquaria
 • bad- en ander water
 • luchtverversingssystemen
 • muren en vloeren in medische instellingen
 • chemische toiletten, afvalwater, ziekenhuisafval
 • grond of andere substraten (van speeltuinen)

Productsoort 3: Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden

Producten van deze groep zijn biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden, met inbegrip van producten die gebruikt worden in ruimten waarin dieren ondergebracht, gehouden of vervoerd worden.

Productsoort 4: Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders

Producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgerief, oppervlakken of pijpleidingen bij de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen, voeder of dranken (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier.

Productsoort 5: Ontsmettingsmiddelen voor drinkwater

Producten voor desinfectie van drinkwater (voor mens en dier).

 

Praktische info

Het komende jaar zal de nadruk vooral gaan naar de registratie van de verkopers en gebruikers.  Daarna zal door de FOD Volksgezondheid verder bepaald worden wat en hoeveel opleiding door wie dient gevolgd te worden.  Tot zolang zullen we voorlopig geen nieuwe opleidingen starten.

Deze opleiding wordt heden enkel op maat georganiseerd. Wij bieden deze niet aan met data in open aanbod.

Een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

Elke opleiding passen wij aan volgens uw specifieke noden of die van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan of neem contact op met de vertegenwoordiger Isabelle Tanghe: gsm 0485/87 11 15

 

 

Aujourd’hui, cette formation est organisée seulement sur mesure. Nous ne l’offrons  pas avec dates en offre ouverte.

Une formation sur mesure garantit que la formation peut toujours se poursuivre. 

Nous adaptons chaque formation en fonction des besoins spécifiques de vous-mêmes ou de votre organisation ou entreprise. 

Si vous souhaitez une formation sur mesure pour vous-même ou votre entreprise ou organisation, demandez votre proposition de formation ici ou contactez-nous au 0485/87 11 15