Biociden: plaagbestrijding (Helper)Helper van de erkende gebruiker van biociden voor plaagbestrijding

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de ongediertebestrijding als helper van de erkende gebruiker. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Toxicologie (4u)
 • Eerste hulp bij ongevallen, de beschermingsuitrusting,
  de veiligheids- en meetapparatuur (3u)
 • Reglementering betreffende de biociden, inzonderheid de regels inzake het
  bewaren en het gebruik van de biociden (2,5u)
 • Reglementering inzake het transport en de brandbeveiliging bij het bewaren
  van die producten (1u)
 • Reglementering van de veiligheids- en gezondheidssignalisatie (1u)
 • Biologie toegepast op de schadelijke plaagorganismen en de schadelijke
  gewervelde dieren en aan de algemene beginselen van hun      
  bestrijding (8,5u)
 • Grondige kennis van de technische hulpmiddelen voor de toepassing van 
  bestrijdingsmiddelen en hun gebruik (4u)
 • Test en evaluatie (2u)

  Praktische Info

  Deze opleiding wordt heden enkel op maat georganiseerd. Wij bieden deze niet aan met data in open aanbod.

   

  Een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

  Elke opleiding passen wij aan volgens uw specifieke noden of die van uw organisatie of bedrijf. 

  Wenst u een opleiding op maat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan of neem contact op met de vertegenwoordiger Isabelle Tanghe: gsm 0485/87 11 15

   

   

  Aujourd’hui, cette formation est organisée seulement sur mesure. Nous ne l’offrons  pas avec dates en offre ouverte.

  Une formation sur mesure garantit que la formation peut toujours se poursuivre. 

  Nous adaptons chaque formation en fonction des besoins spécifiques de vous-mêmes ou de votre organisation ou entreprise. 

  Si vous souhaitez une formation sur mesure pour vous-même ou votre entreprise ou organisation, demandez votre proposition de formation ici ou contactez-nous au 0485/87 11 15

helper gebruiker biociden plaagbestrijding