Biociden: plaagbestrijding (Helper)Helper van de erkende gebruiker van biociden voor plaagbestrijding

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de ongediertebestrijding als helper van de erkende gebruiker. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Toxicologie (4u)
 • Eerste hulp bij ongevallen, de beschermingsuitrusting,
  de veiligheids- en meetapparatuur (3u)
 • Reglementering betreffende de biociden, inzonderheid de regels inzake het
  bewaren en het gebruik van de biociden (2,5u)
 • Reglementering inzake het transport en de brandbeveiliging bij het bewaren
  van die producten (1u)
 • Reglementering van de veiligheids- en gezondheidssignalisatie (1u)
 • Biologie toegepast op de schadelijke plaagorganismen en de schadelijke
  gewervelde dieren en aan de algemene beginselen van hun      
  bestrijding (8,5u)
 • Grondige kennis van de technische hulpmiddelen voor de toepassing van 
  bestrijdingsmiddelen en hun gebruik (4u)
 • Test en evaluatie (2u)

  Praktische Info

  Op aanvraag

  Leslocaties: Roeselare (avondcursus) en Merelbeke (dagopleiding)

helper gebruiker biociden plaagbestrijding