Biociden: plaagbestrijding (Gebruiker)Erkend gebruiker van biociden voor plaagbestrijding

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de ongediertebestrijding. Deze opleidingen omvat twee delen:

Deel 1 (33 uur) van de opleiding omvat de onderwerpen uit de opleiding Geregistreerd verkoper van biociden voor plaagbestrijding

Deel 2 (67 uur) van de opleiding omvat volgende onderwerpen:

  • Wetgeving, gezondheid en veiligheid (3u)
  • Biociden voor plaagbestrijding (6u)
  • Biologie van de knaagdieren (12u)
  • Systematiek en determinatie van geleedpotigen (20u)
  • Voorkomen van infestatie door schadelijke dieren (2u)
  • Kennis en bestrijding van schadelijke dieren (2u)
  • Zoönosen (4u)
  • Ongediertebestrijding in de praktijk, HACCP en IPM (12u)
  • Grondige kennis en gebruik van technische hulpmiddelen (4u)
  • Test en evaluatie (2u)

Praktische info

De volgorde waarin de 2 cursusdelen (33 + 67 u) gevolgd worden speelt geen rol: per deel kan een schriftelijk en mondeling examen afgelegd worden. U kan wel pas uw erkenning tot erkend gebruiker bekomen na het volgen van beide cursusdelen en geslaagd zijn voor de examens van deel 1 én deel 2.  Volg de startdata voor deel 1 bij de opleiding Biociden: Verkoper van ontsmettingsmiddelen en algemene biociden.

gebruiker biociden plaagbestrijding