Biociden: ontsmettingsmiddelen (Gebruiker)Erkend gebruiker ontsmettingsmiddelen

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de zwembadsector, horeca, schoonmaak of stal-/lokaalontsmetting. Deze opleiding omvat twee delen:

  Deel 1 (37 uur) van de opleiding omvat de onderwerpen uit de opleiding “Geregistreerd verkoper van ontsmettingsmiddelen en algemene biociden” (zijn dezelfde thema's als voor gebruiker) 

  Deel 2 (15 uur) van de opleiding omvat volgende onderwerpen:

  • Voorkomen van besmetting door micro-organismen (3u)
  • Toepassing van ontsmettingsmiddelen, de mogelijkheden van de beperking van
    hun gebruik door preventieve maatregelen, de HACCP en IPM methoden (8u)
  • Technische hulpmiddelen voor de toepassing van ontsmettingsmiddelen (3u)
  • Test en evaluatie (2u)

  Praktische info

  De volgorde waarin de 2 cursusdelen gevolgd worden speelt geen rol: per deel kan een schriftelijk en mondeling examen afgelegd worden. U kan wel pas uw erkenning tot erkend gebruiker bekomen na het volgen van beide cursusdelen en geslaagd zijn voor de examens van deel 1 én deel 2.

  gebruiker ontsmettingsmiddelen