Tractor G-rijbewijsRijbewijs cursus voor de tractor

Inhoud

Het tractor G-rijbewijs is geldig voor land- of bosbouwtractoren - voor ‘traag vervoer’ (max. 40km/u) - en hun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, landbouwmotor of maaimachine. Iedereen geboren na 30/09/1982 is wettelijk verplicht een G-rijbewijs te behalen om met een tractor op de openbare weg te rijden. De leeftijd om het theoretisch examen te kunnen afleggen is 15 jaar en 9 maanden. Vanaf 16 jaar kan ook het praktisch examen afgelegd worden. 85% van onze cursisten slaagt onmiddellijk bij het eerste examen.

In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Groepsessie met maximum 3 kandidaten (2 uur)
  - Tractorkennis
  - Inoefenen manoeuvres
 • Individuele begeleiding (6 uur)
  - Verder inoefenen van manoeuvres
  - Oefenen op de weg met lesgever
 • Examenbegeleiding
 • Examen
 • Extra uren kunnen op aanvraag (per 2 u)
  • Voor opmaak planning: bel Marleen op 051/26 99 51

    

   Onze tarieven (vrij van BTW):

   • basispakket = 975,00    (= 8 u les + 1u 15 min. examen, incl. gebruik tractor en kar)
   • extra les = 190,00    (= 2 u les incl. gebruik tractor en kar)
   • volledig herexamen = 195,00    (= volledig herexamen incl. gebruik tractor en kar)
   • herexamen openbare weg = 185,00     (= herexamen openbare weg incl. gebruik tractor en kar)

    

   Ter info:

   1. Een ingepland (her)examen kan enkel kosteloos geannuleerd worden, indien ten laatste 7 dagen voor de geplande examendatum wordt afgemeld.  Zoniet zijn we genoodzaakt de retributie examen voor 3 kandidaten door te rekenen aan de kandidaat die laattijdig afmeldt.

    

   2. Voor het G-rijbewijs is het gebruik van KMO-portefeuille NIET MOGELIJK als :

   • De kandidaat jonger is dan 18 jaar
   • De kandidaat geen ingeschreven werknemer/bedrijfsleider is van het bedrijf dat de KMO-portefeuille aanvraagt en/of
   • Het g-rijbewijs voor de kandidaat niet jobgerelateerd is
   G-rijbewijs