Fytolicentie NPBehaal uw fytolicentie NP

Volg de 'opleiding fytolicentie NP' en stel u in regel voor de fytolicentie!!

De fytolicentie NP ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik’ is nodig voor personen die niet professionele producten verkopen en voorlichting en advies verstrekken over deze producten.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie NP te verlengen, moet je binnen deze periode minstens twee bijscholingsactiviteiten volgen. 1 bijscholing duurt minimaal 3u en is geldig voor alle types fytolicentie.

  Inhoud

  Bekijk zeker eens onze informatieve website www.fytolicentie.com voor praktische info en wie welke fytolicentie moet hebben.

  Voor het aanvragen van uw fytolicentie tijdens de overgangsperiode kan u terecht op de website van FOD Volksgezondheid = www.fytolicentie.be

  Kan u geen gebruik maken van de overgangsmaatregelen en dient u toch een opleiding te volgen, omvat deze volgende onderwerpen opgedeeld in een module tot verkoper NP:

  • herkennen en bestrijden van ziekten en plagen bij:
  • gewassen in de moestuin (valse meeldauw, roest, rupsen, ..)
  • onkruiden en mos in gazon
  • bodembedekkers, hagen
  • totale onkruidbestrijding
  • onkruiden
  • correct gebruik en puntvervuiling
  • schade (overschot product)

  Praktische info

  De cursist dient 75 % van de lesmomenten aanwezig te zijn om te kunnen deelnemen aan de eindexamens.

  Deze opleiding wordt meerdere keren per jaar georganiseerd.

  fytofarmacie