Fytolicentie bijscholing ONLINE Ziekte plaag wijnZiekten en plagen in de wijnbouw

Stel u in regel voor de fytolicentie!!

Inhoud

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie dan te verlengen, moet je binnen deze periode een aantal bijscholingsactiviteiten volgen, ook wel vormingsactiviteiten of nascholing genoemd. 1 activiteit duurt minimaal 3 u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Programma

Belangrijke voorwaarden voor gezonde druiven zijn de keuze van de soort, een optimale standplaats en alles wat het weerstandsvermogen van de plant versterkt.

Naast de levende schadeverwekkers (zoals schimmels en diertjes) mag de wijnbouwer ook de niet-levende of abiotische schadeverwekkers niet onderschatten.  We denken hierbij onder meer aan hagelschade, waterschade of schade door late nachtvorst.

Tijdens deze voordracht komen de voornaamste ziekten en palgen bij wijnstokken aan bod en wordt dieper ingegaan op een aantal recent waargenomen ziekten en plagen in de Vlaamse wijngaarden.  Ook de invloed van de klimaatverandering komt ter sprake.

 

Voor mensen uit de groensector, komt onze uitgebreidere opleiding Ziekten en plagen (2 avonden) ook in aanmerking als bijscholingsmomenten fytolicentie.

Klik hier voor overzicht van onze andere fyto bijscholingsmomenten.

 

Registratie

De registratie gebeurt:

  • Voor de fysieke bijscholingsmomenten: bij aanvang van de bijscholing m.b.v. een e ID-kaartlezer. De deelnemers moeten dus zeker hun paspoort bijhebben of hun fytolicentienummer.
  • Voor de online bijscholingsmomenten: volgens de (voldoende) duurtijd van de online aanwezigheid + camera en geluid aan.  Elke deelnemer meldt zich individueel aan (ook al volgen meerdere personen op dezelfde locatie het bijscholingsmoment).
  • Voor buitenlandse deelnemers : gelieve uw fytolicentienummer(s) te noteren in het vakje Opmerkingen bij uw inschrijving. We hebben uw fyolicentienummer nodig voor uw identificatie en registratie van uw nascholingsmoment naar de overheid toe (indien u meer dan 1 fytolicentie heeft, moet u steeds de verschillende nummers meedelen). 

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.