Fytolicentie bijscholing Spuitschade en burenhindeVoorkomen van spuitschade en wat bij burenhinder

Stel u in regel voor de fytolicentie!!

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om je fytolicentie te verlengen, moet je binnen deze periode een aantal bijscholingsactiviteiten volgen, ook wel vormingsactiviteiten of nascholing genoemd. 1 activiteit duurt minimaal 3 u en is geldig voor alle types fytolicentie.

 

Inhoud

Burenhinder en milieuschade zijn meer dan ooit actueel.

  • Ondanks de driftreducerende maatregelen en de verplichte keuring van spuittoestellen zijn er steeds meer discussies over residu's van gewasbeschermingsmiddelen in niet-doelorganismen op naburige percelen.  Ook in de tuinaanleg en groensector ligt het onderwerp van de abnormale burenhinder gevoelig.
  • Vanuit het nieuwe goederenrecht wordt daarom in deze bijscholing ook dieper ingegaan op de regels van het burenrecht, het voorkomen van spuitschade en de schadebegroting bij spuitschade.  Residu analyses en een diagnose van herbicidenschade komen eveneens aan bod.

 

Klik hier voor overzicht van onze andere fyto bijscholingsmomenten.

 

Registratie

De registratie gebeurt:

  • Voor de fysieke bijscholingsmomenten: bij aanvang van de bijscholing m.b.v. een e ID-kaartlezer. De deelnemers moeten dus zeker hun paspoort bijhebben of hun fytolicentienummer.
  • Voor de online bijscholingsmomenten: volgens de (voldoende) duurtijd van de online aanwezigheid + camera en geluid aan.  Elke deelnemer meldt zich individueel aan (ook al volgen meerdere personen op dezelfde locatie het bijscholingsmoment).
  • Voor buitenlandse deelnemers : gelieve uw fytolicentienummer(s) te noteren in het vakje Opmerkingen bij uw inschrijving. We hebben uw fyolicentienummer nodig voor uw identificatie en registratie van uw nascholingsmoment naar de overheid toe (indien u meer dan 1 fytolicentie heeft, moet u steeds de verschillende nummers meedelen).  
     

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.