Fytolicentie P3Behaal de fytolicentie P3

Volg de 'opleiding fytolicentie P3' en stel u in regel voor de fytolicentie

De fytolicentie P3 ‘Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik’ is nodig voor personen die fytoproducten aankopen, verkopen, stockeren, toepassen, gebruiken en voorlichting en advies verstrekken.

In 2021 bieden wij deze opleiding enkel in 'opleiding P3 versneld' aan (klik hier voor programma en data).  Start 5/10/21. 

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie P3 te verlengen, moet je binnen deze periode minstens 6 bijscholingsactiviteiten volgen. 1 bijscholing duurt minimaal 3u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Inhoud

  Bekijk zeker eens onze informatieve website www.fytolicentie.com voor praktische info en wie welke fytolicentie moet hebben.

  Voor het aanvragen van uw fytolicentie kan u terecht op de website van FOD Volksgezondheid = www.fytolicentie.be

  Dient u een opleiding te volgen, omvat deze volgende onderwerpen voor het behalen van de fytolicentie P3:

  • Wetgeving, abiotische factoren
  • Algemene bestrijdingsmiddelen en oefeningen bestrijdingsmiddelen
  • Kleine gewervelde dieren, rodenticiden
  • Aaltjes en nematiciden
  • Plantenfysiologie en-anatomie
  • Systematiek en morfologie onkruiden
  • Insecten, mijten en duizendpoten
  • Insecticiden en acaricide
  • EHBO en wat bij vergiftiging
  • Vogels, konijnen, afweermiddelen, slakken, mollusciden
  • Herbiciden
  • Schimmels, bacteriën, virussen
  • Fungiciden en bactericiden
  • Afstellen spuitmachines
  • Toxicologie

Specifieke voorwaarde

Wij kunnen u deze opleiding aan een matige prijs aanbieden dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. Dit op voorwaarde dat u minimum 3/4 van de totale cursusduur aanwezig bent. Bij onvoldoende aanwezigheid zijn wij genoodzaakt een retributie van 750 euro aan te rekenen. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met onze algemene en deze specifieke voorwaarde.

Praktische info

Deze opleiding wordt enkel in dagopleiding aangeboden. Deze is 1 dag les per week, dit wil zeggen 6 maanden voor je uw fytolicentie kan behalen. Wens je dit sneller te behalen? Bekijk het programma van onze versnelde opleiding P3.

De cursist dient 75 % van de lesmomenten aanwezig te zijn, om te kunnen deelnemen aan de eindexamens.

 

fytofarmacie