D - Fyto bijscholing EHBOFyto EHBO: wat doen bij vergiftiging, wat bij noodsituatie, veilig gebruik beschermkledij

Stel u in regel voor de fytolicentie!!

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om je fytolicentie te verlengen, moet je binnen deze periode een aantal bijscholingsactiviteiten volgen, ook wel vormingsactiviteiten of nascholing genoemd. 1 activiteit duurt minimaal 3 u indien fysiek/2 u indien online bijscholing en is geldig voor alle types fytolicentie.

Inhoud

Bijscholing EHBO, wat doen bij vergiftiging? Zowel het herkennen en het correct behandelen. Hoe ga je te werk bij een noodsituatie? Reanimatietechnieken bespreken en toepassen. Toelichting bij het veilig gebruik van beschermkledij bij fytoproducten. 

 

Klik hier voor overzicht van onze andere fyto bijscholingsmomenten.

 

Registratie

De registratie gebeurt:

  • Voor de fysieke bijscholingsmomenten: bij aanvang van de bijscholing m.b.v. een e ID-kaartlezer. De deelnemers moeten dus zeker hun paspoort bijhebben of hun fytolicentienummer.
  • Voor de online bijscholingsmomenten: volgens de (voldoende) duurtijd van de online aanwezigheid + camera en geluid aan.  Elke deelnemer meldt zich individueel aan (ook al volgen meerdere personen op dezelfde locatie het bijscholingsmoment).
  • Voor buitenlandse deelnemers : gelieve uw fytolicentienummer(s) te noteren in het vakje Opmerkingen bij uw inschrijving. We hebben uw fyolicentienummer nodig voor uw identificatie en registratie van uw nascholingsmoment naar de overheid toe (indien u meer dan 1 fytolicentie heeft, moet u steeds de verschillende nummers meedelen).

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.