Fytolicentie bijscholing ONLINE Bescherming waterBescherming oppervlaktewater (wat bij puntvervuiling, drift, erosie en afspoeling)

Stel u in regel voor de fytolicentie!!

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie dan te verlengen, moet je binnen deze periode een aantal bijscholingsactiviteiten volgen, ook wel vormingsactiviteiten of nascholing genoemd. 1 activiteit duurt minimaal 3 u en is geldig voor alle types fytolicentie.

Inhoud

Tijdens deze vorming bekijken we waar je als gebruiker van fytoproducten moet op letten naar bescherming van het oppervlaktewater:

Welke maatregelen kan je in de praktijk nemen op vlak van:

  • puntvervuiling
  • drift
  • erosie
  • afspoeling

 

Klik hier voor overzicht van onze andere fyto bijscholingsmomenten.

 

Registratie

De registratie gebeurt bij aanvang van de bijscholing m.b.v. een e ID-kaartlezer. De deelnemers moeten dus zeker hun paspoort bijhebben of hun fytolicentienummer.

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.