Fytolicentie bijscholing ONLINE Beestjes bestrijdeBeestjes bestrijden beestjes + Aaltjes als alternatief voor bodeminsecticide

Stel u in regel voor de fytolicentie!!

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Om de fytolicentie dan te verlengen, moet je binnen deze periode een aantal bijscholingsactiviteiten volgen, ook wel vormingsactiviteiten of nascholing genoemd. 1 activiteit duurt minimaal 3 u indien fysiek/2 u indien online bijscholing en is geldig voor alle types fytolicentie.

 

Inhoud

Sommige plagen zien we niet onmiddellijk omdat het organisme klein is of bijvoorbeeld op plaatsen zit waar het niet onmiddellijk opvalt, maar kunnen soms wel heel destructructief zijn voor bepaalde gewassen.

Zeer kleine mijten (met blote oog niet zichtbaar) op beuk, haagbeuk, druif, linde...  Dop- en schildluizen op kardinaalsmuts, Catalpa, buxus, roos.  Engerlingen, taxuskever... 

We proberen via beelden het schadebeeld te tonen en ook te wijzen op eerste symptomen en deze te herkennen of inschatten.  Tijdens deze bijscholing bekijken we hoe beestjes beestjes bestrijden:

  • bladluisbestrijding
  • lieveheersbeestjes
  • nuttige insecten

En daarnaast bekijken we hoe aaltjes kunnen ingezet worden als alternatief voor het gebruik van bodeminsecticiden.

Registratie

De registratie gebeurt:

  • Voor de online bijscholingsmomenten: volgens de (voldoende) duurtijd van de online aanwezigheid + camera en geluid aan.  Elke deelnemer meldt zich individueel aan (ook al volgen meerdere personen op dezelfde locatie het bijscholingsmoment).
  • Voor buitenlandse deelnemers : gelieve uw fytolicentienummer(s) te noteren in het vakje Opmerkingen bij uw inschrijving. We hebben uw fyolicentienummer nodig voor uw identificatie en registratie van uw nascholingsmoment naar de overheid toe (indien u meer dan 1 fytolicentie heeft, moet u steeds de verschillende nummers meedelen). 

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.