I - Elektriciteit op landbouwvoertuigenDiagnose stellen op elektrische systemen

Inhoud

Deze opleiding is bedoeld voor landbouwers, loonwerkers en techniekers. Je leert er praktische meten aan de elektrische kring van een voertuig. Via oefeningen met bordpanelen krijgt u inzicht in de eenvoudige tot de meer gevorderde elektrische schema's bij landbouwmachines. Je leert er eerste hulp storingen opzoeken en herstellen indien mogelijk. Deze opleiding betreft 3 dagen.

 

Dag 1: Gedrag en diagnose van het elektrisch circuit

 • werken met multimeter: meten van spanning, stroom en weerstand
 • aansluiten van verlichtingscircuit op trekker en aanhangwagen 
 • aansluiten van een circuit met relais 
 • diagnose van de 4 elektrische storingen: onderbreking, spanningsval, kotsluiting en verborgen verbruikers 

Dag 2: De start- en laadkring

 • de accu: soorten en specificaties, controle van de accu, de accuschakelaar
 • gevolgen vervangen van een accu bij voertuigen met meerdere regeleenheden en een databus 
 • de startkring: de startmotor en controle van de startkring 
 • de laadkring: de alternator en controle van de laadkring
 • de start-en laadkring bij voertuigen met meerdere regeleenheden en databus (elektrisch circuit van de derde generatie)
 • gelijkstroommotoren en hun sturing bij landbouw- en constructievoertuigen
 • de ruitenwissermotor en hun diagnose

Dag 3: Schema lezen

 • schema lezen en locaties van de componenten in het werkplaatshandboek
 • locatie van componenten en metingen op voertuigen en machines aan de hand van de elektrische schema's 
 • storing zoeken met behulp van een elektrische schema's 

Gedurende de ganse opleiding wordt een praktijk-theorie verhouding van 50/50 nagestreefd.

Elektriciteit op landbouwvoertuigen