Bijenteelt 1: beginnend imkerInwijding in de bijenteelt (ism Mandelbie)

Inhoud

In deze praktijkopleiding leren we u de beginselen om zelf imker te worden. Volgende onderwerpen komen in deze opleiding aan bod:

 • Inleiding tot de bijenteelt
 • Bijenlichaam (inwendig en uitwendig), belangrijk voor de activiteiten van de bij
 • Vijanden van de bij, omgang met bijen, voorkomen van ziekten
 • Van ei tot vliegbij.  Taken van de werkbij, koningin en dar
 • Werkzaamheden doorheen het bijenjaar
 • Producten van de bij
 • Zwermen scheppen en verzorgen, verenigen van volken, controleraam
 • Wetgeving, reizen met bijen, inrichten van een bijenstand
 • Imkergereedschappen, zelf maken van bijenkasten
 • Beginselen van Varroa(bestrijding)
 • Bijenweide
 • Afnemen van honing en slingeren

Praktische info

Let op:  er zijn voor de cursus beginnend imker 2 groepen = u kan kiezen tussen les volgen

- in de voormiddag (van 9-12 u) of

- in de namiddag (van 13-16 u)

Gelieve hier rekening mee te houden bij het aanklikken van blokje 'Inschrijven' (klik eerst even op 'Lessenrooster en detail' om te zien voor welke cursus u wenst in te schrijven)

 

Gelieve tijdig in te schrijven: om het werkbaar te houden in de bijenhal beperken we het aantal inschrijvingen tot 23 deelnemers/groep.

Deze cursus wordt jaarlijks ingericht vanaf februari en loopt tot half juni.

Meer info en lid worden van de Mandelbie.

Beginnend imker