Code 95 Zuinig rijdenVakbekwaamheid code 95 : ecodriving - incl. praktijk

Het doel van deze opleiding is om zuiniger - en dus kostenbesparend - te rijden met uw vrachtwagen.

Net als iedereen probeert u, als vrachtwagenbestuurder, aandacht te besteden aan uw brandstofverbruik. Maar rijdt u ook slim en efficiënt met uw voertuig(combinatie)? Onze praktische tips naar beter gebruik en veiligheid zullen u niet alleen kosten besparen, maar behoeden u bovendien ook van stress en leveren u hiermee ook een hogere productiviteit!

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum. Het volgen van deze opleiding staat garant voor 7 kredietpunten.

OPGELET: bij avondcursus wordt enkel nog maar de eerste datum vermeld, de tweede avond is in onderling overleg = het praktijkgedeelte rijden

Voor de 3,5 u praktijk in deze opleiding, komt de cursist bij voorkeur met eigen vrachtwagen*. Belangrijk hierbij is ook dat uw vrachtwagen moet uitgerust zijn met een verbruiksmeter! *Indien je niet beschikt over een eigen vrachtwagen, dan kun je die ook reserveren bij het PCLT (prijs op aanvraag).

Terug naar volledig overzicht opleidingen Code 95

Inhoud

 = opleiding uit thema /categorie 1:

Deze opleiding omvat 3,5 u algemeen (groep) +3,5 u praktijk (individueel) = 7 u.  Om uw 3,5 u praktijk op dezelfde dag te hebben = voor de snelle beslissers.  Per opleiding (zie hierna) wordt aangegeven wanneer de praktijkuren kunnen gevolgd worden.  De praktijkuren (met eigen vrachtwagen*) worden chronologisch volgens inschrijving ingevuld.

 • Controles veiligheidsvoorzieningen van de vrachtwagen
 • Rationeel en efficiënt rijden, incl. motortechniek: stationair draaien, waarom beter stabiele snelheid, hoe versnellen/vertragen?
 • Volg- en veiligheidsafstanden
 • Hogere productiviteit i.f.v. een lagere impact op het milieu
 • Interne en externe controle van de vrachtwagen

Praktijk:

 • Oefeningen in ecodrive (u brengt hiervoor uw eigen vrachtwagen mee*)
 • Analyse van de rijstijl + praktische feedback
 • Toepassen van de verworven kennis via rit op de openbare weg

Komende lesdata

 1. opleiding 1 = 16/11/20 VM + praktijkuren dan mogelijk op 16/11 NM, 17/11 VM en 17/11 NM,  18/11 VM en 18/11 NM, 19/11 VM en 19/11 NM + 20/11VM en 20/11 NM + 21/11VM en 21/11 NM
 2. opleiding 2 - AVOND = ... = avond van 18u30-22 u algemeen + praktijkuren dan mogelijk overdag op VM en ... NM (wordt nog verder aangevuld)  

De 3,5 u praktijkuren (met uw eigen vrachtwagen*) worden chronologisch volgens datum van inschrijving door PCLT ingevuld en u bevestigd na inschrijving!

Didactische methode en materialen

 • Theoretische inleiding met cursusnota’s
 • Demo en praktijksessie ter plaatse

 

Praktische info

Naast ons open aanbod is deze opleiding ook op aanvraag mogelijk.

De 7 u opleiding wordt dus ingedeeld in een algemeen gedeelte van 3,5 u en dan 3,5 u per kandidaat.  Voor de rit op de openbare weg brengt u uw eigen vrachtwagen(combinatie) mee: hierbij gaat het steeds om vrachtwagen met MTM >3.5T . Er wordt geadviseerd dat de vrachtwagen half geladen is. Trekker zonder opligger is niet toegelaten.

Laden en lossen van de vrachtwagen gebeurt niet tijdens de praktijksessie!

(*)Er kan ook een vrachtwagen (type C) aangevraagd worden via het PCLT. De prijs hiervoor is op aanvraag. Hierop is eventueel wel KMO-portefeuille mogelijk.