Code 95 Defensief rijdenVakbekwaamheid Code 95: defensief rijden

Het doel van deze opleiding is om technieken rond het defensief te rijden met uw vrachtwagen (incl. uren praktijk).

 

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum. Het volgen van deze opleiding staat garant voor 7 kredietpunten.

OPGELET: bij avondcursus wordt enkel nog maar de eerste datum vermeld, de tweede avond is in onderling overleg = het praktijkgedeelte rijden.

Voor de 3,5 u praktijk in deze opleiding, komt de cursist met eigen vrachtwagen!

Indien op de ommezijde van uw rijbewijs de code 95 niet vermeld staat, dan vindt u op de link hieronder meer info:

Terug naar volledig overzicht opleidingen Code 95

 

Inhoud

 = opleiding uit thema /categorie 1:

Deze opleiding omvat 3,5 u algemeen (groep) +3,5 u praktijk (individueel) = 7 u. Om uw 3,5 u praktijk op dezelfde dag te hebben = voor de snelle beslissers. Per opleiding (zie hierna) wordt aangegeven wanneer de praktijkuren kunnen gevolgd worden. De praktijkuren (bij voorkeur met uw eigen vrachtwagen*) worden chronologisch volgens inschrijving ingevuld. Indien je niet beschikt over een eigen vrachtwagen, dan kun je die ook reserveren bij het PCLT (prijs op aanvraag). 
  • Zuinig rijden is 1 ding, maar doe het ook op een veilige manier.  Dit nemen we verder door bij de opleiding 'Code 95 Defensief rijden'
  • Nadruk op veilig rijden in drukke en gevaarlijke verkeerssituaties

 

Praktijk:

  • Oefeningen in defensief rijden (met uw eigen vrachtwagen)
  • Analyse van de rijstijl + praktische feedback
  • Toepassen van de verworven kennis via rit op de openbare weg

Komende lesdata

  1. opleiding 1 = dagopleiding: di 10/11VM + praktijkuren dan mogelijk op 10/11 NM, en de praktijkuren (3,5 u rijden met eigen vrachtwagen) dan verder mogelijk tijdens de weekdagen op 12/11VM en NM, 17/11VM en NM en 18/11/20 VM en NM
  2. opleiding 2 - AVOND = ... = avond van 18u30-22 u algemeen + praktijkuren dan mogelijk overdag op VM en ... NM (wordt nog verder aangevuld)
  3. opleiding 3 = voorjaar 2021

De 3,5 u praktijkuren worden chronologisch volgens datum van inschrijving door PCLT ingevuld en u bevestigd na inschrijving!

 

Didactische methode en materialen

  • Theoretische inleiding met cursusnota’s
  • Demo en praktijksessie ter plaatse

Praktische info

Naast ons open aanbod is deze opleiding ook op aanvraag mogelijk.

Voor de rit op de openbare weg brengt u uw eigen vrachtwagen(combinatie) mee*: hierbij gaat het steeds om vrachtwagen met MTM >3.5T . Er wordt geadviseerd dat de vrachtwagen half geladen is. Trekker zonder oplegger is niet toegelaten.

Laden, meenemen van lading of lossen van de vrachtwagen gebeurt niet tijdens de praktijksessie!

*Er kan ook gebruik gemaakt worden van een vrachtwagen (type C) via het PCLT. De prijs hiervoor is op aanvraag. Hierop is eventueel wel KMO-portefeuille mogelijk.

 

 

Defensief rijden