Code 95 Veilig vervoer van goederenMPM-011 Code 95: veilig vervoer van goederen

Het doel van deze opleiding is hoe u veilig op weg gaat met goederen.

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum. Het volgen van deze opleiding staat garant voor 7 kredietpunten.

Indien op de ommezijde van uw rijbewijs de code 95 niet vermeld staat, dan vindt u op de link hieronder meer info:

Terug naar volledig overzicht opleidingen Code 95

Inhoud

Veilig vervoer van goederen = opleiding uit Thema 1:

  • Richtsnoer voor Europese beste praktijken over het zekeren van lading voor het vervoer van goederen over de weg
  • Welke (natuurkundige) krachten werken op een lading in tijdens het vervoer over de weg?
  • Spanbanden en hulpmiddelen: waarvan kan de chauffeur gebruik maken om zijn lading te zekeren
  • Methoden van ladingzekeren: vormsluitend en krachtsluitend zekeren
  • Transportwaardige verpakkingen
  • Beoordeling van gebreken: welke gebreken worden beboet
  • Toepassingen: aanleren van gebruik van lijsten om tot een juiste ladingzekering te komen
  • Tips voor de chauffeur

 

Didactische methode en materialen

  • Theoretische inleiding met cursusnota’s

 

Praktische info

Naast ons open aanbod is deze opleiding ook op aanvraag mogelijk.

!! We bieden onze opleidingen Code 95 aan voor personen met rijbewijs C en CE.  Wie op het rijbewijs enkel categorie D heeft, komt niet in aanmerking voor onze opleidingen code 95.  Indien combinatie van C(E) met D(E), komen deze wel in aanmerking.