BA5 (bevoegde)Veiligheidsopleiding voor de vakbekwamen

Inhoud

Deze opleiding richt zich tot personen die met elektriciteit in contact komen. In deze opleiding leert u de gevaren inschatten die verbonden zijn aan werken in elektrische installaties, en zelf maatregelen bepalen.

Voorbeelden: Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties

Deze personen (= een “bevoegd” persoon) dienen in het bezit te zijn van een BA5 attest, en kunnen toezicht houden op “gewaarschuwde” personen (die in het bezit zijn van een BA4 attest) tijdens het uitvoeren van hun opdracht.

De werkgever moet een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon BA5 vakbekwaam moet zijn. De werkgever bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft. Het diploma van de werknemer is voor deze opleiding van ondergeschikt belang.

Het PCLT wenst zich te onderscheiden van de andere opleidingscentra door resoluut de handen uit de mouwen te steken, want de beste leerschool blijft nog altijd deze van de praktijk. Wij zorgen dan ook voor het nodige materiaal.  In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S
  • Distributiecabine en transformatoren
  • Kortsluiting op 3 fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
  • Foutlussen
  • Aardverbinding, aardwachter
  • Overstroombeveiliging
  • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
  • Aansluiten condensatoren cos fi
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie
 • Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen
  • Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijziging in het AREI art. 266)
  • Definities en toepassingsgebied
  • Algemene voorschriften
  • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
  • Werkprocedures: spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
  • Onderhoudswerkzaamheden
  • Van de vitale 5 naar de vitale 8
  • Vitale 5: vrijschakelen, vergrendelen, meten, aarden en afbakenen

Praktische info

 • Theoretische inleiding met cursusnota’s en actuele foto’s
 • Voor deze opleiding moet het BA4-attest al in het bezit zijn (ofwel dienen er twee dagen opleiding gevolgd worden = BA4 + BA5)

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.