Asbest - eenvoudige handelingenBehaal uw attest asbest verwijderen

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht dat iedereen die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komt, verplicht is tot het volgen van een gepaste opleiding.

Tijdens de training 'asbest, eenvoudige handelingen' leert u inzicht verwerven in de gevaren en de risico's die verbonden zijn aan asbest.  Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de 'eenvoudige handelingen'.

Deze opleiding geeft invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van de blootstelling met asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

Het PCLT wenst zich te onderscheiden van de andere opleidingscentra door resoluut de handen uit de mouwen te steken, want de beste leerschool blijft nog altijd deze van de praktijk. Wij zorgen dan ook voor de nodige mogelijkheden om in de praktijk te oefenen.

Inhoud

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
  • Eigenschappen van asbest en gezondheidsrisico's bij blootstelling
  • Soorten producten die asbest kunnen bevatten
  • Handelingen die tot blootstelling kunnen leiden
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
  • Gezondheidstoezicht
  • Preventie, PBM's en risicobeoordeling
  • Eerste hulp, nood- en ontsmettingsprocedures
 • Specifieke regels en technieken
  • Voor het gebruik van PBM's, nood- en ontsmettingsprocedures bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
  • Voor de behandeling en verwijdering van asbestafval

WETGEVING

Voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten mag de opleiding zich beperken tot 8 uur en dient ze de reglementering inzake de sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen niet te bevatten (Codex art. VI.3-69, art 71).

Praktische info

 • Materiaal ter beschikking van PCLT
 • Na afloop ontvangt u een lesvolgingsattest
 • Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel ATTEST ASBEST VERWIJDEREN
 • Voorwaarden winteropleidingen: www.pclt.be/korting/winteropleidingen

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.