Wegsignalisatie langs de openbare weg

Deze opleiding richt zich tot de verantwoordelijken voor het aanbrengen van wegsignalisatie op de openbare weg.

Inhoud

 • Korte introductie rond het doel van wegsignalisatie
 • Wetgeving: SB250, Gemeentedecreet, Welzijnswet
 • Vergunningen, signalisatieplan
 • Soorten werfaankondigingen, verkeersborden en afzettingsmaterialen
 • Signaalkledij en PBM's
 • Veiligheid bij het plaatsen van signalisatie
 • Bescherming van de arbeiders op de mobiele werkplaatsen
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Oefeningen uitzetten wegsignalisatie


Deze opleiding is conform de nieuwe voorschriften (vanaf 1 januari 2020) van het SB 250 in hoofdstuk 10,4 inzake werfsignalisatie. Hierbij wordt een passage voorzien dat de aannemer een bewijs van opleiding zal moeten kunnen voorleggen.

Het voorschrift luidt:
De aannemer dient het bewijs te leveren dat zijn op het terrein ingezet personeel beschikt over de nodige kennis en inzichten over de verkeerswetgeving in het algemeen en de werfsignalisatie in het bijzonder. Dit bewijs kan geleverd worden door middel van bewijs van gegeven opleidingen in het bedrijf of door middel van opleidingsattesten in hoofde van het personeel dat ingezet wordt bij de plaatsing, instandhouding en verwijdering van de werfsignalisatie  op de openbare weg, of minstens in hoofde van de verantwoordelijke van dit personeel dat op het terrein wordt ingezet,  in welk geval  die verantwoordelijke persoon steeds op het terrein aanwezig moet zijn. De bewijsstukken bevatten in elk geval de naam van de opleidingsinstantie, het gevolgde programma en periode waarin deze is gevolgd.  Deze bewijsstukken of attesten mogen niet ouder dan 5 jaar bedragen.  In het bijzonder is kennis vereist van het Verkeersreglement, in het bijzonder het deel Verkeerstekens (K.B. van 1 december 1975), het Reglement van de Wegbeheerder (M.B. 11 oktober 1976) (plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens), het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, de richtlijnen rond signalisatie en werfsignalisatie beschreven in hoofdstuk 10 van het standaardbestek 250, opmaak van dossiers inzake signalisatieplannen en werfsignalisatievergunningen en uitvoering en controle van deze plannen op het terrein, veiligheidsprincipes bij opstellen van werfsignalisatie.

Meer info vind je op:

Praktische info

 • Na afloop ontvangt u een lesvolgingsattest
 • Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel ATTEST WEGSIGNALISATIE

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod.  Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod.  Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan of neem contact op met onze vertegenwoordiger Isabelle Tanghe (0485/ 87 11 15 of isabelle.tanghe@pclt.be).

 

wegsignalisatie