Update Corona van Departement Mobiliteit en Openbare werken

De Vlaamse overheid heeft voor haar bevoegdheden op het vlak van transport bijkomende maatregelen genomen door de coronamaatregelen

06 apr 20

Sinds 1 april is er een nieuw element in de Corona crisismaatregelen mbt. o.a. code 95, maar ook ADR en technische keuring.

 

De termijn voor de vakbekwaamheid code 95 en de technische keuring wordt verlengd met vier maanden na het opheffen van de noodmaatregelen.
Voor ADR-getuigschriften zorgen twee multilaterale akkoorden ervoor dat de certificaten zullen worden vernieuwd.

 

Om problemen bij controles onder de weg te vermijden, maakte de Vlaamse Overheid  het DOCUMENT IN BIJLAGE. Dit document neemt je chauffeur het beste mee in het voertuig. Het kan getoond worden om vervallen papieren te verantwoorden.

 

Lees ook de communicatie die FOD Mobiliteit en Vervoer heeft uitgestuurd in verband met de maatregelen, begin mei.