Studiedag Vloeibaar bemesten 2019 11 22

25 nov 19

Op 22 november organiseerde het ILVO, PCLT en Inagro, een studiedag ‘Vloeibaar bemesten’ in het kader van het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren’. Dit project wil verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers. Het (plaatsspecifiek) toepassen van vloeibare meststoffen biedt mogelijkheden om preciezer te gaan bemesten. Met bijna 100 deelnemers, gevarieerde sprekers en demonstraties kan gesproken worden van een succesvolle studiedag. 

 

De presentaties van de studiedag kan je hier raadplegen.

   1. Inleiding studiedag F. Coopman Inagro

   2. Overzicht bemestingstechnieken D. Nuyttens ILVO

   3. Bouw spuitmachines G. Chys PCLT

   4. Werking vloeibare meststoffen G.Verhiest Sanac

   5. Kunstmest wetgeving C. De Braeckeleer DLV