Nieuwe directeur

Nieuwe directeur PCLT

14 apr 16

De raad van bestuur van het PCLT deelt u mee dat met ingang van 1 maart 2016 de heer Geert Chys is aangesteld als directeur van het PCLT. Vanaf maandag 11 april 2016 is hij voltijds van start gegaan als nieuwe directeur die de dagelijkse leiding van het PCLT ter harte neemt.

Het voltallige team van het Praktijkcentrum garandeert verder de vlotte organisatie en een sterk inhoudelijk opleidingsaanbod met de focus op land- en tuinbouw, industrie en groen.