Bemesten is geen randgebeuren 2020 11

27 nov 20

Bemesten is een plan van jaarrond werken

 

Om onze gewassen nauwkeurig te kunnen bemesten tijdens het groeiseizoen, zijn er een aantal basisregels die we indachtig moeten houden bij het gebruik van kunstmest. Hiervoor werden 4 filmpjes ontwikkeld die je in staat moeten stellen om het komende bemestingsseizoen succesvol aan te vatten en je nu al voor te bereiden.

De volledige cursus kan je terug vinden door 'in te loggen als gast' op ons E-learning platform: opleidingen.pclt.be

 

Kwaliteitsvol bemesten

Een geslaagde maaltijd is maar zo goed al de kwaliteit van de ingrediënten. En dit is net hetzelfde voor onze gewassen. Als we ze bedienen met kunstmeststoffen van goede kwaliteit, dan streven we ook naar een goede en egale gewasopbrengst. Kunstmeststoffen van lagere kwaliteit kunnen leiden tot een afwijkend strooibeeld, waardoor sommige planten overbemest en andere onderbemest worden. Ook de omstandigheden waarin bemest wordt zijn van groot belang. Een windkracht boven de 3 Beaufort is nefast voor een homogeen strooibeeld. Hoe je deze en andere kwaliteitsparameter kan nagaan, ontdek je in dit filmpje.

 

Afstellen kunstmeststrooier

De kunstmeststrooier perfect aan de tractor hangen, hoe doe je dat? We geven graag enkele tips en correcte afstellingen mee in onderstaand filmpje om correct te kunnen strooien. De keuze van aftakastoerental, de hoek en hoogte van de strooier … zijn allemaal instellingen die leiden tot een al dan niet correct strooibeeld. Maar ook tijdens de winter kan je al de nodige voorbereidingen treffen: is mijn toestel proper en zijn er geen versleten onderdelen? Volgend instructiefilmpje helpt je op weg.

 

Bemesten is geen randgebeuren

Om geen invloed van meststoffen naar aanpalende percelen of waterlopen te hebben, zijn de meeste kunstmeststrooiers uitgerust met systemen om kant-op of kant-af te strooien. Wat het verschil is tussen beide technieken en wanneer deze toe te passen, zie je hier. Een gouden regel: gebruik je kantstrooisysteem en geef de voorkeur aan kant-af strooien. In dit filmpje wordt alles visueel duidelijk gemaakt.

 

Perceelsranden beheren

Langs waterlopen is er een onbemeste en deels onbewerkte perceelsstrook. Om deze deskundig te onderhouden, geven we je hier graag enkele tips mee.

 

Met steun van het Vlaams demonstratieproject “Bemesten is geen randgebeuren!”