Asbest - eenvoudige handelingen

10 jul 18

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in gebouwen gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels, die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbest gerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling op.

Asbestverwijdering is gebonden aan strenge regels, afhankelijk van het soort asbestmateriaal en de staat waarin deze zich bevindt. Controles, naar het naleven van deze reglementering worden opgedreven.

Wil je je gezondheid niet in het gedrang brengen en daarnaast in orde blijven met de wetgeving, volg dan de gepaste opleiding. Het verwijderen van hechtgebonden toepassingen in goede staat kan gebeuren door een gewone, erkende aannemer. Het is dan van belang, dat de uitvoerende werknemers over het jaarlijkse opleidingsattest “asbest-eenvoudige handelingen” beschikken . Meer info (data, locaties,…) over de opleiding asbest-eenvoudige handelingen en inschrijven hiervoor, kan via: http://www.pclt.be/nl/cursus/industrie/asbest

Niet-hechtgebonden toepassingen moeten verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er belangrijke hoeveelheden asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Een erkend asbestverwijderaar werkt met aangepaste apparatuur en beschermingsmiddelen. Bovendien hebben de werknemers een aanvullende opleiding voor couveusezakmethode of de hermetisch afgesloten zone. Deze opleiding duurt 32 uur en wordt aangevuld met een jaarlijkse bijscholing van 8 uur. Deze 32 uur -opleiding organiseren wij op vraag op maat.