Biociden: ontsmettingmiddelen (Helper)Helper van de erkende gebruiker ontsmettingsmiddelen

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit www.health.belgium.be

Vervolgens moet ook elke verkoop, aankoop en gebruik van deze biociden volgens de opgelegde termijnen worden geregistreerd.

Brief met de wijzigingen gesloten circuit van 17 06 2018

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de zwembadsector, horeca, schoonmaak of stal-/lokaalontsmetting als helper van de erkende gebruiker. Volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

  • Toxicologie (4u)
  • EHBO, de beschermingsuitrusting, de veiligheids- en meetapparatuur (3u)
  • Wetgeving (3u)
  • Reglementering inzake het transport en de brandbeveiligheid bij het bewaren van die producten (1u)
  • Reglementering van de veiligheids- en gezondheidssignalisatie (1u)
  • Microbiologie en biologie toegepast op de schadelijke plaagorganismen en de schadelijke gewervelde dieren en aan de algemene beginselen van hun bestrijding (5u)
  • Grondige kennis van de technische hulpmiddelen voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en hun gebruik (3u)
  • Test en evaluatie (2u)

Praktische Info

Deze opleiding wordt heden enkel op maat georganiseerd. Wij bieden deze niet aan met data in open aanbod.

 

Een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

Elke opleiding passen wij aan volgens uw specifieke noden of die van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat voor uzelf, uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan of neem contact op met de vertegenwoordiger Isabelle Tanghe: gsm 0485/87 11 15

 

 

Aujourd’hui, cette formation est organisée seulement sur mesure. Nous ne l’offrons  pas avec dates en offre ouverte.

Une formation sur mesure garantit que la formation peut toujours se poursuivre. 

Nous adaptons chaque formation en fonction des besoins spécifiques de vous-mêmes ou de votre organisation ou entreprise. 

Si vous souhaitez une formation sur mesure pour vous-même ou votre entreprise ou organisation, demandez votre proposition de formation ici ou contactez-nous au 0485/87 11 15

helper erkend gebruiker ontsmettingsmiddelen