Asbest - Vooropleiding basiskennisvooropleiding voor Asbestinventarisdeskundige

Het doel van deze opleiding is om u voor te bereiden op de opleiding 'Asbestinventarisatiedeskundige'. Personen die het certificaat willen behalen moeten aantonen dat ze over de nodige voorkennis beschikken. De voorkennis moet aangetoond worden vooraleer ze de verplichte opleiding volgen (zie schema). De voorkennis kan aangetoond worden door beroepservaring of door het volgen van een vooropleiding basiskennis asbest.

Het PCLT wenst zich te onderscheiden van de andere opleidingscentra door resoluut de handen uit de mouwen te steken, want de beste leerschool blijft nog altijd deze van de praktijk. Wij zorgen dan ook voor de nodige mogelijkheden om in de praktijk te oefenen.

Inhoud

DEEL 1: ASBEST HERKENNEN EN BEOORDELEN (4u)

 • Asbest
  • Wat is asbest + soorten asbest
  • Eigenschappen van asbest
 • Gezondheidsrisico's bij asbest
 • Het gebruik van asbest
  • Historisch gebruik van asbest
  • Verbod op gebruik van asbest
  • Contact met asbest
  • Herkennen van asbest
  • Toepassingen herkennen en beschrijven
 • Wetgevend kader
  • Europese wetgeving
  • Belgische wetgeving
  • Milieuwetgeving (Vlaanderen, Brussel, Wallonië)

DEEL 2: ASBEST WETGEVING, INVENTARIS EN VERWIJDEREN (8u)

 • Asbestinventaris
  • Asbestinventaris
  • Vlaamse wetgeving
  • Brusselse milieuwetgeving
  • Federale wetgeving
 • Sloopopvolgingsplan
 • Opstellen van een asbestinventaris
 • Monsteropnames
  • Wat?
  • Veiligheid bij veldwerk
 • Laboanalyses
  • Laboratoria
  • Normen en waarden
 • Beheersprogramma
 • Asbestverwijdering

Wie deze opleiding volgt krijgt gratis het boek ' Asbest, niet wachten tot het stof gaat liggen'.

meer info via deze link.

 

Praktische info

 • Materiaal ter beschikking van PCLT
 • Na afloop ontvangt u een lesvolgingsattest

 

Maatopleiding

De keuze voor een maatopleiding biedt de garantie dat de opleiding altijd kan doorgaan.  U hoeft dus geen rekening te houden met de kalender van ons open aanbod. 

Voor groepen kan deze opleiding financieel voordeliger zijn dan de individuele inschrijvingen in het open aanbod. 

Elke opleiding in ons aanbod passen wij aan volgens de specifieke noden van uw organisatie of bedrijf. 

Wenst u een opleiding op maat van uw bedrijf of organisatie, vraag dan hier uw opleidingsvoorstel aan.

asbest