Brandstofbesparing zichtbaar maken

De energiekosten op een landbouwbedrijf zijn de laatste tijd sterk gestegen.  Een verdere daling van olieprijzen, elektriciteit, energieprijzen in het algemeen… is op korte termijn waarschijnlijk niet aan de orde.  Wil men de energiekosten op het landbouwbedrijf in de hand houden, zal men moeten streven naar rationeel gebruik van energie en naar energiebesparende maatregelen.  “Zuinig tractor rijden” is hier een belangrijk aandachtspunt op het landbouwbedrijf, doch men is zich hier niet altijd van bewust. 


Diesel belangrijkste energiebron
In alle sectoren van de landbouw is diesel de belangrijkste energiebron.  Op de intensieve veebedrijven (varkens, pluimvee, vleeskalveren) is brandstof hoofdzakelijk nodig  voor  de  verwarming van de stallen en voor  het verwarmen van water voor bereiding van voeders.  Voor deze doeleinden zijn er heel wat alternatieven op de markt zoals houtkachels, zonnepanelen.  Een omschakeling van (dure)  mazout naar een (goedkopere) brandstof, met inbegrip van mogelijke kostenbesparingen, is vrij eenvoudig te realiseren.  Op de rundvee- en akkerbouwbedrijven situeert het brandstofverbruik zich hoofdzakelijk bij de veldwerkzaamheden en het transport van voeders en het geoogste product.

Net als bij de intensieve veehouderij zijn er enkele alternatieve energiebronnen mogelijk op dit gebied doch deze staan nog in de kinderschoenen.  Een voorbeeld hiervan is de hybride-tractor waar bepaalde onderdelen zoals bv aftakas, compressoren, pompen, elektrisch worden aangedreven.  Deze hybride-tractoren kunnen op relatief korte termijn op de markt komen.  Eén merk biedt reeds een model aan.  Een volledig elektrisch aangedreven tractor zal wat langer op zich laten wachten.

Wil een akkerbouwer of een rundveehouder op dit moment brandstof besparen, dan zal het vooral gaan om het rationeel omgaan met diesel.


Brandstofbesparing zichtbaar maken
De akkerbouwers en rundveehouders kunnen heel wat maatregelen nemen om rationeel met diesel om te gaan.  Men stelt echter in de praktijk vast dat men niet altijd op de hoogte is van hoe men “zuinig kan tractor rijden”.

Om de landbouwers te tonen wat er mogelijk is om brandstof te besparen en “hoe zuinig tractor rijden” schreef het Landbouwcentrum voor Voedergewassen en zijn partners samen met het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT) het demonstratieproject “brandstofbesparing zichtbaar maken”. 

 

Demonstratie op de Internationale Werktuigdagen te Oudenaarde
Op de Werktuigdagen werd er gekozen om het brandstofverbruik te demonstreren bij het ploegen.  Jaarlijks wordt er namelijk in Vlaanderen heel wat grond bewerkt en heel wat brandstof aan gespendeerd. Talrijke factoren hebben een belangrijke invloed op het verbruik (ploegafstelling, frontgewichten,  bandenspanning,…).  Tijdens de Werktuigdagen zullen die aspecten die tijdens het ploegen invloed hebben op het verbruik, gedemonstreerd worden en dit om de mensen bewust te maken, waar er kan bespaard worden.

Bij de demonstratie worden twee identieke  tractoren van New Holland ( T 7000 Power Command) met fronthef gebruikt.

Voor de aanvang van de Werktuigdagen, worden  de trekkers op de testbank afgesteld en worden ze bijgeregeld zodat ze een identiek vermogen hebben.  Een verschil in vermogen tussen beide trekkers ook al zijn ze op papier van het zelfde type, wordt zo weggewerkt.  Het gewicht van de twee trekkers zal ook gelijkgesteld worden.

Tevens zijn die trekkers uitgerust met twee nieuwe identieke ploegen van Lemken (5 à 6 schaar).

Elke trekker is voorzien van twee maatbuizen gevuld met dieselbrandstof (zie foto).

klik hier voor  foto's van de demonstratie tijdens Werktuigendagen 2009

Mogelijke demonstratieopstelling

De twee types tractoren worden vergeleken met elkaar door dezelfde proef af te leggen.

Trekker 1 heeft nieuwe  banden en trekker 2 is uitgerust met meer afgesleten banden.

Men laat de trekkers één werkgang rijden om daarna het brandstofverbruik te vergelijken. Na iedere  vergelijking wordt er stelselmatig een verbetering aan toegevoegd tot uiteindelijk alles goed is afgesteld.

Zo kan er steeds een balans opgemaakt worden per item en op het einde kunnen de twee trekkers met elkaar vergeleken worden.

Geen frontgewichten + slechte ploegafstelling+ slechte bandenspanning + rijgedrag chauffeur “volgas”
 

Geen frontgewichten + slechte ploegafstelling + slechte bandenspanning  
        ( Goed “rijgedrag” van de chauffeur)

 

Geen frontgewichten + slechte ploegafstelling + GOEDE bandenspanning
        ( Goed “rijgedrag” van de chauffeur)
 

Geen frontgewichten  + GOEDE ploegafstelling + GOEDE bandenspanning
        ( Goed “rijgedrag” van de chauffeur)
 

Frontgewichten + GOEDE ploegafstelling + GOEDE bandenspanning
        ( Goed “rijgedrag” van de chauffeur)
 

 

 Frontgewichten + GOEDE ploegafstelling + GOEDE bandenspanning + rijgedrag chauffeur “volgas”
 

 Gedurende de Werktuigendagen wordt die opstelling een aantal keren herhaald met telkens een korte uiteenzetting over wat er gebeurt.


Voor meer info over het project en demo,contacteer Tim Willem:

    PCLT, Zuidstraat 25, 8800 Roeselare - Tel. 051/24 58 84 - Mail: Tim Willem

 

laatste nieuwtjes

15okt
Vacature praktijktrainer basisonderhoud tuinmachines

Praktijktrainers basisonderhoud van tuinmachines